Home Nyheter Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - påmelding åpnet!
Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - påmelding åpnet!

Den 19. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt erfaringsutveksling mellom berørte kommuner. Seminaret er innrettet mot kommuner på alle stadier i en revisjonssak; også de ennå ikke påbegynte. Foredragsholdere vil være LVKs sekretariat, myndighetene og forskere. Mer informasjon om programmet og praktiske opplysninger kommer i midten av august, påmelding kan imidlertid skje allerede nå: Aktiviteter