Home Nyheter Nytt Energiråd
Energirådet

Nytt Energiråd

Energirådet er et underutvalg under landsstyret som består av rådmenn fra ulike landsdeler. 

Etter årsmøte 23. mai 2019 består Energirådet av følgende personer:

  • Østfold, Hedmark og Oppland: Esther Gilen, rådmann Nordre Land kommune.
  • Buskerud og Telemark - Odd Egil Stavn, rådmann Flå kommune.
  • Agderfylkene og Rogaland - Øyvind Valen, rådmann Suldal kommune.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane - Svein Helge Hofslundsengen, økonomisjef i Masfjorden kommune
  • Trøndelag - Birgit Reisch, rådmann Rindal kommune.
  • Nord-Norge - Ole Petter Nybakk, rådmann Beiarn kommune
  • Landsstyrets representant - Ola Helstad, administrasjonsjef Lom kommune

Ole Petter Nybakk er leder av Energirådet.