Home Nyheter Omfattende og samstemt kritikk mot Sanderud-utvalgets innstilling

Omfattende og samstemt kritikk mot Sanderud-utvalgets innstilling

Høringsfristen for Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16, gikk ut 1. januar 2020. Det er i alt innkommet 327 høringssvar, og av disse er 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En så omfattende og samstemt kritikk mot en utvalgsinnstilling, er sjelden kost. Alle organisasjoner av betydning, herunder LO Norge, Fagforbundet, El og IT Forbundet, NHO, Energi Norge, Statkraft, Norsk Industri, Distriktsenergi, Småkraftforeninga, KS, KS Bedrift, vannkraftkommunene (LVK), Naturressurskommunene, Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), vindkraftkommunene (LNVK), Industrikommunene, Kraftfylka og Norges Bondelag er blant de som tar avstand fra utvalgets forslag.

Når et samstemt næringsliv, en samstemt fagbevegelse og en samstemt kommunesektor forkaster utvalgets forslag fordi de ikke vil føre til at ønskede samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer blir gjennomført, forventer LVK en snarlig avklaring av regjeringens syn.