Home Nyheter Omsetningskonsesjon – viktig presisering!
Husk å søke omsetningskonsesjon før 30.9

Omsetningskonsesjon – viktig presisering!

Kommuner som omsetter konsesjonskraften til selskap der kommunen ikke har eierandeler, må ha en omsetningskonsesjon.  Kommuner som omsetter konsesjonskraft via e-verk eller andre der kommunen har eierandeler er unntatt omsetningskonsesjonsplikt etter NEM-forskriften § 4-2 4. ledd bokstav c. Dette kom ikke tydelig nok fram i vårt forrige nyhetsbrev.

NVE skriver på sine nettsider:

«Inneværende omsetningskonsesjonsperiode løper til 31.desember 2020.  Derfor må alle omsetningskonsesjonærer søke Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om fornyelse av omsetningskonsesjonen. Vi åpner for søknad om fornyelse fra 1. mai 2020. For å være sikret behandling før 31. desember 2020, må selskapene søke innen 30. september 2020.

Omsetningskonsesjon søkes gjennom søknadsskjema i Altinn.»

NVE har lagt ut en veileder til søknadsprosessen her: Veileder

Hva er omsetningskonsesjon?

I en del tilfeller krever energimyndighetene omsetningskonsesjon. Blant annet selskaper som omsetter elektrisk energi, selskaper som eier fordeling- og eller overføringsnett og kommuner som videreselger konsesjonskraft til selskap der de ikke har eierandeler, må ha en omsetningskonsesjon. For perioden 2021–2024 er det sju ulike sett med vilkår i en omsetningskonsesjon. Hvilke vilkår man får avhenger av hvilken virksomhet man driver. NVE har en oversikt over virksomhet som krever omsetningskonsesjon her: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/omsetningskonsesjon/konsesjonsvilkar/?ref=mainmenu 

Kontakt sekretariatet om du har behov for bistand.