Home Nyheter Påmelding til seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft

Påmelding til seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft

LVK inviterer medlemskommunene til de årlige seminarene om eiendomskatt og konsesjonskraft, som finner sted 22. og 23. mai 2019 på Gardermoen. Seminarene vil bli avholdt i tilknytning til det ekstraordinære landsmøtet 23. mai . Det er nå åpnet for påmelding.

Årets eiendomsskatteseminar vil bli avholdt 22. mai kl. 11.00 - 16.00. Dagen etter avholdes ekstraordinært landsmøte kl. 09.00 - 11.30 etterfulgt av lunsj og konsesjonskraftseminaret fra kl. 12.30 - 15.00. Konsesjonskraftseminaret arrangeres som vanlig i fellesskap med Kommunekraft AS, som eies av LVK og organisasjonens medlemskommuner og ni fylkeskommuner. 

Det arrangeres felles middag 22. mai kl. 18.00.

Vi venter stor oppslutning om seminarene og landsmøtet. Programmene for eiendomsskatteseminaret 22. mai og konsesjonskraftseminaret 23. mai finner du under aktiviteter, hvor det også er opprettet en felles side for påmelding til seminarer og ekstraordinært landsmøte.