Home Nyheter Program for erfaringsseminar om revisjonssaker er klart!
Røyrvik, erosjon

Program for erfaringsseminar om revisjonssaker er klart!

I LVK-nytt fra 14. desember 2020 varslet vi kommunene om et erfaringsseminar for kommuner med revisjonssaker den 14. januar 2021. Det nærmer seg, og det er allerede 29 kommuner som er påmeldt. Seminaret er digitalt, og vi har nå også spikret programmet. Påmeldingen finner du her: Påmeldingsside

Program revisjonsmøte 14. januar 2020, 09.00–11.50

09.00–09.05: Innledning ved Torfinn Opheim om målet med og planen for møtet

09.05–09.25: Stein Erik Stinessen om kommunens rolle, oppgaver og rett til å få dekket sine kostnader ved bruk av sakkyndige

09.25–09.35: Erfaring fra en kommune i oppstarten av en revisjonsprosess, v/Heidi Horndalen i Tydal kommune

09.35-09.45: Erfaring fra en kommune som har fått åpnet revisjonssak, v/Kjetil Eikefet, Modalen kommune

09.45–09.55: Erfaring fra en kommune som har vært gjennom alle etapper unntatt den siste, v/Geir Tretterud, Ål kommune

09.55–10.05: Erfaring fra en avtalebasert revisjonssak, Sira-Kvina, v/kommunalsjef Tor Arne Eiken

10.05–10.15: Pause – (benytt pausen til å tegne deg – dersom andre kommuner ønsker ordet)

10.15–10-30: Innspill fra andre kommuner som vil dele erfaringer de tenker andre kan ha nytte av eller stille spørsmål til andre kommuner eller Sekretariatet

10.30–10.50: Nyttig informasjon om OEDs praksis så langt, v/Chirsti Erichsen Hurlen

10.50–11.00: Spørsmål

11.00–11.20: EU er langt framme i skoa med sin nye taksonomi for bærekraftige investeringer – kan det påvirke tilstanden for fisk i en elv i Norge? v/Karianne Aamdal Lundgaard

11.20–11.40: Generell diskusjon om LVKs videre oppfølging i sakene – hva ønsker medlemskommunene? Sekretariatet styrer diskusjonen

11.40–11.50: Avslutning og oppsummering, v/Caroline Lund