Home Nyheter Rapportering av redusert eiendomsskattegrunnlag gjøres direkte til Fylkesmannen

Rapportering av redusert eiendomsskattegrunnlag gjøres direkte til Fylkesmannen

LVK har i tidligere LVK-nytt informert om kommunenes innrapportering av redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Flere kommuner har sendt rapporteringen til LVKs sekretariat. Vi presiserer at rapporteringen må gjøres direkte til Fylkesmannen, og vi har også oppdatert teksten i tidligere utsendt LVK-nytt.

Vi anbefaler kommunene å rapportere kommunens reduserte eiendomsskattegrunnlag, samt kommunens reduksjon av inntekter. I departementets brev til fylkesmennene er det kun bedt om opplysning om reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget. Siden opplysningene vil kunne bli brukt til å beregne kommunenes kompensasjon, og kommunenes skattesatser kan variere, anbefaler LVK at kommunene også presiserer hva inntektsreduksjonen utgjør.