Home Nyheter Regjeringen utsetter endring i eiendomsskatten

Regjeringen utsetter endring i eiendomsskatten

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.

Det ble varslet at endringen ville komme i sammenheng med et opplegg for kommunenes økonomi i kommuneproposisjonen for 2021. Regjeringen varsler nå at en tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig fra 2022, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

 

Sekretariatet gjennomgår som tidligere år forslag til RNB og orienterer om saker av betydning for medlemskommunene.