Home Nyheter Regjeringens forslag om endre kraftskattereglene - LVKs høringsvar

Regjeringens forslag om endre kraftskattereglene - LVKs høringsvar

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Det er to forslag, det ene gjelder eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett, det andre om hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Høringsfristen er 25. juli 2017.

 LVK har sendt ut medlemsnytt om saken, krever pålogging på med passord.

Forslagene gir reduserte inntekter til kommunene

Finansdepartementets brev og  høringsnotat  er datert 25. april 2017. Departementet fremmer to forslag, som begge innebærer reduserte inntekter for kommunene.

LVK oppfordrer kommunene til å inngi egne høringsuttalelser.