Home Nyheter Salg av konsesjonskraft for 2021 – Kommunekraft AS hjelper deg!
Noreverkene, Nore og Uvdal kommune

Salg av konsesjonskraft for 2021 – Kommunekraft AS hjelper deg!

Du lurer kanskje på når du bør selge? Er det når spotmarkedsprisen er høy og horisonten skyfri? Og ikke minst, hvordan bør du selge? Kommunekraft hjelper din kommune og fylkeskommune med å selge konsesjonskraft til riktig tidspunkt og på riktig måte.

Kommunekraft er en uavhengig rådgiver innenfor kraftsalg. Vi hjelper kommunen både med å time salget for å få en best mulig pris og med å sikre det juridiske rammeverket for kraftsalget. Kommunekraft bistår både med salg til fastpris og salg til løpende spotmarkedspris med påslag, om du ønsker å selge for ett eller flere år fram tid.

Kommunekraft er et non profit-selskap. Våre tjenester er rimelige sammenlignet med andre aktører i markedet. Prisen dekker rådgivning, hjelp med salg av kommunens kraft og bistand til inngåelse av alt avtaleverk forbundet med uttak og salg og av konsesjonskraft. Våre rådgivere har lang erfaring med å bistå kommuner og andre offentlige klienter, og vi kjenner derfor godt til klientenes spesielle behov og reglene rundt konsesjonskraft, anskaffelser, statsstøtte og annet som har betydning for offentlige klienter.

Kommunekraft eies i dag av 125 kommuner, 7 fylkeskommuner og LVK.  Inntektene i selskapet går til å jobbe rettspolitisk for å styrke, foredle og forenkle konsesjonskraftordningen ved siden av bistanden til kraftomsetningen.

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker bistand og rådgivning ved salg av konsesjonskraft for 2021 bør ta kontakt med:

Kommunekrafts sekretariat