Home Nyheter Skattedirektoratet beklager uklarheter om naturressursskatt

Skattedirektoratet beklager uklarheter om naturressursskatt

I svar til LVK beklager Skattedirektoratet at tidligere meldinger har vært uklare og kan oppfattes som at det er foretatt endringer av den enkelte kommunes rett til naturressursskatt.

Skattedirektoratet opplyser at det kun er foretatt endret løsning for innkreving og avregning av naturressursskatten, og at dette ikke skal påvirke kommunenes inntekter.

Innbetalt forskuddsskatt (1. termin) har vært synlig i skatteregnskapet for den enkelte kommune siden 18. februar 2019. Det er skatteoppkreveren som har tilgang til denne informasjonen. Sekretariatet oppfordrer LVKs medlemskommuner å kontakte kommunens skatteoppkrever for å få nødvendig informasjon om naturressursskatteinntektene.

Dersom enkelte medlemskommuner har opplevd reduksjon i naturressursskatten som ikke kan forklares, kan sekretariatet bistå med å undersøke forholdet nærmere, eventuelt at kommunen og skatteoppkrever tar direkte kontakt med Skattedirektoratet v/Tore Berg.