Home Nyheter Skattegrunnlagene for vannkraftverkene blir lagt ut 23. oktober 2019

Skattegrunnlagene for vannkraftverkene blir lagt ut 23. oktober 2019

LVK har vært i kontakt med skatteetaten som opplyser at skattelistene med eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk for 2020 vil bli lagt ut 23. oktober 2019.

LVK har i løpet av 2019 tatt opp problemene med at kommunene ikke lenger får varsel eller tilgang til eiendomsskattegrunnlagene for vannkraftverk etter at skatteetaten gikk over til en digital løsning. Som kommunene er kjent med, medførte overgangen i fjor (2018) en rekke problemer for kommunene. Skatteetaten har sålangt ikke  vist noen vilje til å forbedre det digitale systemet. Dette betyr at kommunene - i år som i fjor må ta kontakt med kemneren. LVK jobber imidlertid videre med saken og har bedt om et nytt møte med Skatteetaten.

Utfordringene

I fjor (høsten 2018) møtte kommunene på flere utfordringer som følge av digitaliseringen av skattelistene: 

  • For det første fikk ikke eiendomsskattekontorene, som har ansvar for utskrivingen, tilgang til listene. Kun kemneren, som ikke har noen rolle i forbindelse med utskriving av eiendomsskatten, fikk tilgang. Mange kommuner har ikke egen kemner.  
  • For det andre fantes det ikke noe system for varsling om at listene legges ut eller endres.
  • For det tredje ble listene for 2019 gjort tilgjengelig så sent at kommunene ikke viste hvilke skatteinntekter de ville få når kommunene behandlet budsjettene for 2019.

Om tilgang

Når det gjelder spørsmålet om kommunene kan gis direkte tilgang, er tilbakemeldingen fra Skatteetaten at den måten de har gitt tilgang til kemnerne på er den «muligheten vi har pr nå». Etaten har videre opplyst at den ikke prioriterer å utvikle en annen løsning. Videre har skatteetaten svart at: «Kommunene bør se på hvordan de kan gi aktuelle medarbeidere ved eiendomsskattekontorene denne tilgangen og gjøre systemet tilgjengelig for dem.» LVK har spurt hvordan kommunene kan gjøre dette, men har foreløpig ikke fått noen avklaring.

Om varsling ved utleggelse eller endring

Skatteetaten har opplyst at de ikke vil lage noen system for varsling til kommunene ved utlegging eller endring av skattelistene, men har etter det opplyste testet ut en løsning som skal gjøre det enklere å oppdage endringer når man går inn i systemet. Hvordan denne løsningen fungerer og når den blir tilgjengelig for kommunene, har vi ikke fått opplyst.

Om når listene blir tilgjengelig

Skatteetaten har opplyst at listene for 2020 skal legges ut 23. oktober 2019. LVK har spurt Skatteetaten hva som er gjort for å sikre at listene ikke er så mangelfulle som mange kommuner opplevde i fjor. LVK har foreløpig ikke fått svar på hvilke tiltak som er gjort.