Home Nyheter Staten håver inn etter rekordhøye kraftinntekter i 2018 - hva blir fordelingen av vannkraftformuen fremover?

Staten håver inn etter rekordhøye kraftinntekter i 2018 - hva blir fordelingen av vannkraftformuen fremover?

E24 skriver at høye kraftpriser har økt kraftbransjens inntekter til 149 milliarder kroner i 2018. Staten forsyner seg med den største andelen med økt grunnrenteskatt og økt utbytte. LVK mener de kommuner som har avstått sine fornybare naturressurser til denne verdiskapingen er berettiget til sin andel av den økonomiske oppgangen bransjen og staten nyter godt av. Dette blir tema på LVK-seminaret 3. oktober 2019, hvor Sanderud-utvalgets rapport blir presentert og kommentert.

De om lag 200 vertskommunene til store vannkraftverk mottar inntekter fra naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. I tillegg betaler kraftforetak eiendomsskatt som på annen fast eiendom. Det er flere grunner til disse vertskommuneordningene: For det første har berørte lokalsamfunn krav på erstatning for de irreversible inngrepene som blir gjort i naturen, som neddemming av store arealer, tørrlegging av elver, tap av fiske og fauna, utrasing av elveleie osv. Bildet fra neddemmingen av Røssvatnet i Nordland på 50-tallet minner oss om hvilke evigvarende inngrep en stor statsregulering førte til, både for folk og natur. Denne baksiden av vannkraftmedaljen er noe av begrunnelsen for at berørte lokalsamfunn har krav på erstatning, like evigvarende som inngrepene. For det andre gir prinsippet om lokal beskatningsrett kommuner med vannkraftanlegg krav på en andel av verdiskapingen, en andel som bør følge den verdiskapingen vannkraften faktisk står for. Vannkraften er fornybar og blir stadig mer verdifull, men naturinngrepene er evigvarende.

Det er anslått at statens grunnrenteskatt vil øke fra 6 330 mill kr i 2017 til 9 800 mill kr i 2018. I samme periode opplever vertskommunene ytterligere nedgang i eiendomsskatten. LVK finner denne dreiningen av fordelingen av vannkraftformuen i favør av staten på bekostning av vertskommunene som urimelig. LVK vil forfølge dette som ledd i arbeidet med Sanderud-utvalgets innstilling, se medlemsmøte 3. oktober.