Home Nyheter Torfinn Opheim gjenvalgt som leder i LVK!
Torfinn Opheim

Torfinn Opheim gjenvalgt som leder i LVK!

Torfinn Opheim ble enstemmig valgt på LVKs landsmøte 11. november 2020. VValget gjelder for to år. Vi gratulerer!

Torfinn Opheim ble valgt inn som leder av LVK i 100 % stilling etter at vedtektene ble endret på landsmøtet i Bergen i 2013, og har siden bekledd vervet. Han har tidligere vært stortingsrepresentant i to perioder for Arbeiderpartiet, hvor han først var medlem av Kirke- og undervisningskomiteen og deretter Finanskomiteen. Opheim har også tidligere vært ordfører i Sauda i Rogaland.

«Jeg takker for at landsstyret har gitt meg fornyet tillitt, og ser frem til å ta fatt på en ny periode som leder av LVK. Den siste tiden har vist oss at samfunnskontrakten som utnyttelsen av distriktenes naturressurser bygger på ikke kan bli tatt for gitt. Jeg vil fortsette å jobbe tett sammen med styret, medlemskommunene og andre samarbeidspartnere, for å sikre at den over 100 år gamle samfunnskontrakten mellom stat, utbygger og lokalsamfunn om at en andel av verdiskapingen skal gå til de berørte kommuner, blir videreført og styrket til det beste for distrikts-Norge og fremtidige generasjoner.»