Home Nyheter Utsatt høringsfrist for å oppdatere vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Utsatt høringsfrist for å oppdatere vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene skal gi en oversikt over miljømålsoppnåelse siden forrige plan, og gi føringer på hvordan man skal legge opp arbeidet for å oppnå et bedre vannmiljø i neste planperiode.

Som følge av at korona-epidemien og tiltakene for å begrense smitte har gjort det vanskelig å gjennomføre en god planprosess innenfor gjeldende fremdriftsplan, har Miljødirektoratet i samråd med Klima- og miljødepartementet bestemt at fristen for å starte opp høringen av oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer skal utsettes, i første omgang med tre måneder. Høringen vil da foregå fra 1. januar til 31. mars 2021. Dette medfører at også øvrige frister i vannforvaltningsarbeidet utsettes.

Nærmere informasjon om arbeidet med vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram ligger på Vannportalen.no.

Foreløpig justert rammeplan for 2020-2022  er etter dette slik ut: Foreløpig justert rammeplan for 2020 - 2022