Home Nyheter Utvidet frist for fylkesmennenes fordeling av skjønnsmidler til retaksering

Utvidet frist for fylkesmennenes fordeling av skjønnsmidler til retaksering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk skal fordeles på den enkelte kommune.

Det fremgår av departementets brev til fylkesmennene 2. juli, og kommer etter anmodning fra LVK, KS, Nettverk av petroleumskommunar og Industrikommunene.

LVK er tilfreds med departementets utsettelse og antar at fylkesmennene vil følge opp med å gi kommunene tilsvarende forlenget frist ved kommunenes søknad om skjønnsmidler til retaksering av verk og bruk.