Home Nyheter Webinar 27. april 2021 - Skatt på bruk av natur

Webinar 27. april 2021 - Skatt på bruk av natur

Naturressurskommunene arrangerer webinar om skatt på natur 27. april 2021. Programmet er under utarbeidelse, men vi ber om at kommunene holder av datoen allerede nå. Webinaret vil vare fra kl 0830 til kl 1400.

Webinaret vil bla behandle spørsmål om

 • Hvordan bør skatteregimet for bruk av naturressurser utformes?
 • Hva er grunnrenteskatt?
 • Hvilke fordeler og ulemper vll innføring av en generell grunnrenteskatt innebære for de ulike naturressursene?
 • Bør vertskommunene sikres en andel av verdiskapingen?
 • Hvordan kan man sikre vertskommunene?

Det vil bli innlegg fra flere professorer som har en særlig kompetanse på disse spørsmålene, Også lederne for bransjeorganisasjonene er invitert for å komme med sine syn. I tillegg vil det være innlegg fra politikere fra såvel lokalt og sentralt hold. 

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommunenettverk som jobber for at vertskommunene skal få en andel av verdiskapingen fra virksomheter som gjør bruk av lokale naturressurser. Følgende organisasjoner inngår i Naturressurskommunene: 

 • Landssamanslutninga av Vasskaftkommunar (LVK)
 • Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)
 • Mineralkommunene
 • Industrikommunene
 • Nettverket for petroleumskommuner (NPK)
 • Kommunekraft AS

Naturressurskommunene representerer mer enn 200 kommuner.