Home Nyheter

Nyheter

Høyre ved Asheim til Europower
LVK-nytt

Landsstyret i LVK samles 28.-29. november i Oslo til strategisamling. På møtet skal LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk, også kalt Sanderudutvalget vedtas. Utvalget...

LVK folkevalgte - Info
LVK-nytt

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget!  Du er valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har...

LVK-nytt

Finansdepartementet er enig i kommunenes beregning av det særskilte eiendomsskattegrunnlaget etter overgangsregelen til §§ 3 og 4 i eiendomsskatteloven. Grunnlaget skal beregnes ved å ta hele...

LVK-nytt

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner...

LVK-nytt

LVK har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som er sentrale for medlemskommunene. LVKs regionmøter er ment å gi kommunepolitkere og administrasjon en grundig innføring i aktuelle...

LVK-nytt

Høringsmøtet med presentasjon av LVKs hørikl. 1200 – 1500 på følgende link:
http://...

LVK-nytt

LVK har Inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16
13. november kl 12.00-15.00
i Oslo Kongressenter Folkets hus....

LVK-nytt

I et debattinnlegg tar  følgende åtte stortingsrepresentanter fra Høyre til orde for at kraftskattesaken må komme på rett spor. 

Elin Agdestein, stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H)...

LVK-nytt

I E24 heter det at partiene på Stortinget fikk overlevert oppropet torsdag. 

- Dettte må kunne kalles et massivt ordførerkrav, mener Torfinn Opheim, leder av Landssammenslutningen av...

LVK-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et...

Sider