Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt25. november 2020

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes interesser i vindkraftsaker. I komiteens innstilling til Meld.28 St. (2019-2020) – Vindkraft på land, blir [ ] Les mer ...

landsstyret 2020-2022
LVK-nytt11. november 2020

Etter at vedtektene ble endret på det ekstraordinære landsmøtet til LVK i august 2019, for å tilpasse styrets sammensetning til den nye regioninndelingen i landet, består styret i LVK etter landsmøtet 2020 av 20 medlemmer i tillegg til leder.Les mer ...

Torfinn Opheim
LVK-nytt11. november 2020

Torfinn Opheim ble enstemmig valgt på LVKs landsmøte 11. november 2020. VValget gjelder for to år. Vi gratulerer!Les mer ...

LVK-nytt11. november 2020

I dag 11. november fra kl. 10.00 avholder LVK for første gang sitt landsmøte digitalt.

På grunn av den vedvarende koronasituasjonen som i Oslo området dessverre har tilspisset seg den siste tiden, besluttet landsstyret til slutt at LVK sitt landsmøte 2020 skal gjennomføres hel-digitalt av [ ] Les mer ...

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
LVK-nytt28. oktober 2020

Det er ikke LVKs leder, Torfinn Opheim, som uttaler dette, men lederen av Distriktsnæringsutvalget, Svein Richard Brandtzæg, da han i dag overleverte utvalgsutredningen [ ] Les mer ...

LVK-nytt27. oktober 2020

Visste du at hvordan en revisjonssak skal gjennomføres ikke er regulert i loven – og at hver revisjonssak er skreddersøm? Og hvis ikke din kommune griper muligheten til å få miljøforbedringer i deres lokale elv, så vil det kanskje ikke skje?Les mer ...

LVK-nytt23. oktober 2020

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til damrehabilitering er vedlikeholdsutgifter som skal avskrives over 67 år. Dommen har stor betydning for [ ] Les mer ...

Stillfoto fra dokumentaren
LVK-nytt19. oktober 2020

I morgen kl. 21.20 sendes dokumentaren Vannkraft – arvesølv fra fjellheimen, på NRK 2 og på nett! Vannkraftens historie er vertskommunenes historie og et viktig kapitel i vår velstandsutvikling. Hvordan vi har formet [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. oktober 2020

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En samlet kommunesektor, med tilslutning fra LO og NHO og bransjen selv mener at plan og bygningsloven [ ] Les mer ...

Namsen
LVK-nytt14. oktober 2020

LVK har lenge vært engasjert i å bedre miljøet i vassdrag med kraftproduksjon. Vi har tidligere arrangert flere seminarer, og lanserer nå årets seminar – som et webinar – om miljøforbedringer. Det blir 12. november fra kl. 08.30­–11.30.

Det skjer mye som har betydning for regulerte elv og [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.