Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt23. januar 2020

LVK-skolen om "kraftskatt og eiendomsskatt" starter opp i februar 2020, med påmeldingsfrist 31. januar. Kurset er forbeholdt medlemskommunene og for deg som vil lære mer om kraftskatteregimet i teori og praksis.

LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. januar 2020

Høringsfristen for Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16, gikk ut 1. januar 2020. Det er i alt innkommet 327 høringssvar, og av disse er 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En så omfattende og samstemt kritikk mot en utvalgsinnstilling, er sjelden kost. Alle organisasjoner av [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2019

LVK ønsker alle medlemskommuner og samarbeidsparter

God Jul og et kraftfullt Godt nytt år!Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2019

Regjeringen skiver i en pressemelding idag at det blir ingen endringer i skattlegging av små kraftverk.

Kraftskatteutvalget foreslo å senke den nedre grensen for grunnrenteskatt for små kraftverk fra 10.000 kVA til 1.500 kVA. Sånn blir det ikke.Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2019

Olje- og Energidepartementet har i dag fastsatt prisen på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10. april 1959 til 11,27 øre/kWh for hele leveringsåret 2020. Dette er en økning i forhold til prisen for 2019, som er 10,99 øre/kWh.

LVK vil på vanlig måte be om innsyn i [ ] Les mer ...

LVK-skolen
LVK-nytt18. desember 2019

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to dager. 

  • 1. samling: 10.-11. februar 2020
  • 2. samling: 17.-18. februar 2020
  • [ ] Les mer ...
LVK-nytt18. desember 2019

LVK er orientert om at Statnett har varslet søksmål mot tre kommuner om eiendomsskatt på kraftlinjer.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

Medlemskommuner som mottar søksmål bes orientere sekretariatet.Les mer ...

LVK-nytt17. desember 2019

Regionmøtene finner sted for følgende fylker på følgende datoer:

  • Viken og Telemark: 16.-17. januar 2020 Quality Hotel Grand, Kongsberg
  • Vestland: 23.-24. januar 2020 Scandic Flesland Airport, Bergen
  • Rogaland og Agder:30.-31. januar 2020 Quality Hotel Residence,
  • [ ] Les mer ...
Møte i Gudbrandsdalen 5 desember 2019
LVK-nytt06. desember 2019

Høringsfristen er 1. januar 2020. Det er viktig at kommmunene sender egne høringsuttalelser. LVKs høringsuttalelse finner dere nedenfor. Les mer ...

LVK-nytt28. november 2019

Landsstyret i LVK vedtok i dag 28. november 2019 på LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Uttalelsen følger vedlagt.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.