Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt14. september 2020

LVK har i sitt høringssvar bedt regjeringen

  • klargjøre at forslaget ikke medfører at kraftkommunene mister sin søksmålsrett over skattemyndighetenes fastsettelse av iendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg,
  • fremme forslag til regler om innsyn og klagerett for kommunene i
  • [ ] Les mer ...
Vindturbin
LVK-nytt14. september 2020

Naturressurskommunene inviterer i samarbeid med KS, LNVK og Kraftfylka i medlemskommuner til et bredt seminar om vindkraft 30. september og 1. oktober 2020.Les mer ...

Noreverkene, Nore og Uvdal kommune
LVK-nytt14. september 2020

Du lurer kanskje på når du bør selge? Er det når spotmarkedsprisen er høy og horisonten skyfri? Og ikke minst, hvordan bør du selge? Kommunekraft hjelper din kommune og fylkeskommune med å selge konsesjonskraft til riktig tidspunkt og på riktig måte.Les mer ...

Husk å søke omsetningskonsesjon før 30.9
LVK-nytt04. september 2020

Kommuner som omsetter konsesjonskraften til selskap der kommunen ikke har eierandeler, må ha en omsetningskonsesjon.  Kommuner som omsetter konsesjonskraft via e-verk eller andre der kommunen har eierandeler er unntatt omsetningskonsesjonsplikt etter [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. september 2020

Skatteetaten opplyser at eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2021 vil bli produsert samlet først 20. november 2020.Les mer ...

LVK-nytt12. august 2020

Årets landsmøte blir avholdt på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Meld deg på i dag – her gjelder «først-til-mølla»-prinsippet. Frist for påmelding er 10. september 2020.

LVK har utsatt landsmøtet til november i håp om at tiden da igjen tillater større fysiske møter. [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. juli 2020

LVKs landsmøte var opprinnelig berammet til 27. og 28. august 2020 i Trondheim. Som følge av koronasituasjonen har landsstyret besluttet å utsette landsmøtet til 11. – 12. november 2020.  Les mer ...

LVK-nytt19. juni 2020

Olje og energiminister Tina Bru presenterte idag Stortingmeldingen om konsesjonsreglene for vindkraft. Det foreslås vesentlige innstramminger i dagens regelverk. Endringene som varsles er i stor grad i samsvar med de innspill som LVK og USS har presentert for OED i innspillmøtet i mars i år. LVK [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. mai 2020

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved fremstilling av kommunenes «frie inntekter»

I Kommuneproposisjonen 2021, tabell 2.2 til vedlegg 2, [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. mai 2020

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.