Home Nyhetsoversikt
Helene Rognli
LVK-nytt28. mars 2020

Helene Rognli er død, 71 år. Helene var tidligere ordfører i Målselv kommune fra Høyre. Hun var nestleder i LVK fra november 2016 til november 2018.Les mer ...

LVK-nytt26. mars 2020

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på kollektivtransport til mer omfattende tiltak som innreiseforbud og karantene i 14 dager for de som [ ] Les mer ...

LVK-nytt26. mars 2020

LVKs medlemskommuner mottar årlig om lag 1,7 til 2,2 milliarder kroner i eiendomsskatt fra kraftanlegg alene. Inntektene i 2020 fra kraftanlegg over 10 MW er av Skatteetaten opplyst til å ville utgjøre noe over 1,9 milliard kroner. I tillegg mottar kommunene som også har innført eiendomsskatt [ ] Les mer ...

LVK-nytt16. mars 2020

Ny midlertidig forskrift åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem slik adgang etter kommuneloven § 11-7. Siden det også er gitt adgang til [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. februar 2020

Erna Solberg uttaler til Adresseavisen idag at Regjeringen skrinlegger Kraftskatteutvalgets rapport!Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte i Møre og Romsdal og Trøndelag traff 14. februar 2020:Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte for Agder og Rogaland Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte for Vestland traff 24. januar 2020 følgende enstemmige resolusjon:Les mer ...

Kongsberg
LVK-nytt17. februar 2020

På regionmøte på Kongsberg 16. og 17. januar 2020 ble følgende resolusjon vedtatt:Les mer ...

LVK-nytt05. februar 2020

Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 er tema på alle regionmøtene. Utvalgtes forslag er også kommentert  i Finanskomiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, se Finanskomiteens innstilling Innst.3 S, som er inntatt nedenfor:  Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.