julekort 2017
LVK-nytt23. desember 2017

Etter en hektisk innspurt i 2017 har Stortinget truffet sine vedtak - kommuner med vannkraftanlegg og nettanlegg skal fortsatt får sin rettmessige andel av disse verdiene i form av lokale skatter. For LVK blir det viktigere enn noen gang å arbeide for at dene retten består også i fremtiden.Les mer ...

Søviknes
LVK-nytt20. desember 2017

Olje- og Energidepartementet har i brev 19. desember 2017 orientert om at konsesjonskraftprisen for 2018 er 11,20 øre/kWh.Les mer ...

LVK-nytt19. desember 2017

I dag, 19. desember 2017, er de nye bestemmelsene i eiendomsskatteloven sanksjonert av Kongen i statsråd. Endringene i eiendomsskatteloven trer i kraft straks med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2019.Les mer ...

Budsjettforliket 2018
LVK-nytt14. desember 2017

Stortinget har vedtatt nye regler for eiendomsskatt på verk og bruk. Reglene trer i kraft 1. januar 2019, men kommunene må ta høyde for de nye reglene i sitt budsjett for 2018. Nedenfor følger en kort oversikt over reglene, konsekvensene og hva kommunene kan eller bør gjøre. Endringene vil bli [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. desember 2017

LVK understreket i høringen 24. oktober 2017 at en retaksering, som er forutsatt å være på plass senest innen 1. mars 2019, ikke er gjennomførbart. Merknadene fra finanskomiteen har ikke ført til noen avklaringer. LVK ber derfor i brev 1. desember 2017 om at iverksettelsen av de nye reglene [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. desember 2017

Finanskomiteens merknader til Statsbudsjettet er nå publisert i "foreløpig versjon".Les mer ...

Sunndal
LVK-nytt29. november 2017

LVK inviterer til dagsseminar om eiendomsskatt på Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen, tirsdag 12. desember kl 1015-1500. Disse temaer vil bli behandlet:Les mer ...

statnett
LVK-nytt27. november 2017

I budsjettavtalen 22. november 2017 står det at "Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt". Etter LVKs syn vil dette bety at alle nettanlegg skal beskattes, det vil si både sentralnett (transmisjonsnett), regional- og distribusjonsnett [ ] Les mer ...

Sørfold
LVK-nytt23. november 2017

Regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om en budsjettavtale hvor verk og bruk-skatten fjernes. Avtalen lyder slik:Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.