LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringen har en gjennomgang av kommunenes rolle ved flom og skred på sine hjemmesider. Regjeringen fremhever under forebygging at det er kommunene som skal stå for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og som skal fastlegge hva arealene i kommunen skal brukes til. I redegjørelsen [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. september 2017

Kommunenes kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. LVKs sekretariat har utarbeidet maler for kjøp av takseringstjenester på anbud, som på en kostnadseffektiv måte kan tilpasses den enkelte kommunes behov.Les mer ...

LVK-nytt14. september 2017

Selv om stortingsflertallet i april 2016 ba regjeringen om å legge frem et lovforslag om innsyns- og klagerett for kommunene i skattesaker, er lovforslaget ennå ikke fremmet. LVK har sendt brev til Finansdepartementet der lovforslaget etterlyses.

Finansdepartementet sendte høringsforslag [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. september 2017

"Nær halvparten i minus uten eiendomsskatt" melder Kommunal Rapport. 190 av landets 360 kommuner som krevde inn eiendomsskatt i 2016 ville hatt et netto driftsresultat i minus uten eiendomsskatten. Eiendomsskatten utgjorde samlet 12,3 milliarder kroner i fjor, ifølge SSB. Av disse kom 2,18 [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. september 2017

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. september 2017

I eiendomsskattesak mellom Johs. Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune har Eidsivating lagmannsrett kommet til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk som produserer vinduer ikke skal tas med i takstgrunnlaget. LVK er uenig i bransjeorganisasjonenes vurdering av at dommen er prinsipiell og vil [ ] Les mer ...

LVK-nytt29. august 2017

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset [ ] Les mer ...

Det nye landsstyret
LVK-nytt24. august 2017

Nytt landsstyre er valgt. Følgende personer er faste medlemmer av landsstyret: F.v. Berit Kittelsen (Ap), Vest-Agder, Stian Brekkvassmo (Ap), Nord-Trøndelag, Ola Helstad (rådmann), Oppland, Arve Varden (rådmann), Sogn og Fjordane, Helene Rognli (H), Troms, Ola T. Heggem (Sp), Møre og Romsdal, [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim, leder av LVK
LVK-nytt24. august 2017

Torfinn Opheim er enstemmig gjenvalgt som leder av LVK. Opheim har vært leder av LVK siden landsmøtet i Bergen i 2013.

Torfinn Opheim (født 12. april 1961 i Sauda, Rogaland) er en norsk politiker (Ap). Han ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2005. Han var vararepresentant i [ ] Les mer ...

Avstemming, Jarand Felland, Tokke kommune
LVK-nytt24. august 2017

Det ble avstemming over et endringsforslag til valgbarhetsbestemmelsen. Avstemmingen endte med at dagens vedtekter beholdes. Altså: "Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i en LVK-kommune."Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.