Landsmøtesalen
LVK-nytt24. august 2017

Organisasjonssaker på programmet. Torfinn Opheim gjennomgår hva LVK har arbeidet med siden landsmøtet i Kristiansand i august 2015.Les mer ...

The Boss, Torfinn Opheim, åpner landsmøtet
LVK-nytt24. august 2017

Torfinn Opheim hyller 40-årsjubilanten LVK i åpningstalen! 360 deltakere er til stede i landsmøtesalen. Partifloraen er representert - i regnbuens farger. LVK er en tverrpolitisk organisasjon, som gjennom sin slagkraft har sikret vertskommuneordningene og gode miljøvilkår gjennom 40 år. Følg [ ] Les mer ...

Yttersia
LVK-nytt23. august 2017

Årets landsmøte feirer at LVK i 40 år har ivaretatt og bygget videre på den castbergske tradisjonen: Vannkraftinntektene skal komme hele landet til gode! Fordeling av arvesølvet til kommuner og folk over hele Norge har bidratt til spredt bosetting og viktige velferdstjenester i 100 år.

[ ] Les mer ...

Energiskolen
LVK-nytt07. august 2017

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Det er stor oppslutning og kurset er nær fulltegnet. Vil du være med haster det med påmelding! Les mer ...

LVK-nytt01. august 2017

Konsesjonslovene fyller 100 år, LVK fyller 40 år! Jubileumslandsmøtet finner sted 23.-25. august i Tromsø, med mer enn 350 deltakere og gjester fra inn- og utland. Har du husket å melde deg på?

Statsråd Terje Søviknes holder innlegg fredag 25. august. Se hva han skal snakke om på LVKs [ ] Les mer ...

Produksjonslinjer
LVK-nytt12. juli 2017

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. juli 2017

Høyesterett forkastet kommunenes anke i Statnett II saken i dom 26. juni 2017. Høyesteretts dom etterlater mange uavklarte spørsmål om takseringsprinsippene for eiendomsskatt på verk og bruk. LVK vil med det første ta kontakt med KS med sikte på en felles henvendelse til Finansdepartementet med [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. juni 2017

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell interesse for alle kommuner og fylkeskommuner, skal behandles i Oslo tingrett 30. juni 2017. Les mer ...

LVK-nytt23. juni 2017

I går 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå Høy. Staten fikk medhold i at Saudefaldene er skattemessig eier. Avklaringen er viktig for kommunene [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. juni 2017

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Det er to forslag, det ene gjelder eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett, det andre om hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.