LVK-nytt23. oktober 2020

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til damrehabilitering er vedlikeholdsutgifter som skal avskrives over 67 år. Dommen har stor betydning for [ ] Les mer ...

Stillfoto fra dokumentaren
LVK-nytt19. oktober 2020

I morgen kl. 21.20 sendes dokumentaren Vannkraft – arvesølv fra fjellheimen, på NRK 2 og på nett! Vannkraftens historie er vertskommunenes historie og et viktig kapitel i vår velstandsutvikling. Hvordan vi har formet [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. oktober 2020

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En samlet kommunesektor, med tilslutning fra LO og NHO og bransjen selv mener at plan og bygningsloven [ ] Les mer ...

Namsen
LVK-nytt14. oktober 2020

LVK har lenge vært engasjert i å bedre miljøet i vassdrag med kraftproduksjon. Vi har tidligere arrangert flere seminarer, og lanserer nå årets seminar – som et webinar – om miljøforbedringer. Det blir 12. november fra kl. 08.30­–11.30.

Det skjer mye som har betydning for regulerte elv og [ ] Les mer ...

Illustrasjonen for SB 2021
LVK-nytt07. oktober 2020

 – svikter kommunene og kutter i kompensasjonen for tapte skatteinntekter fra verk og bruk

Finansminister Jan Tore Sanner har i dag, 7. oktober 2020, fremlagt Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. I forslaget kuttes kompensasjonsordningen for kommuner for [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2020

OED har i sin budsjettproposisjon omtalt arbeidet med å bedre miljøet i regulerte vassdrag. Norge er forpliktet av vanndirektivet til å sørge for godt naturmiljø i våre regulerte vassdrag. OED har ifølge budsjettproposisjonen 2020 i år ferdigbehandlet to saker der konsesjonene er endret. Disse [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2020

Regjeringen foreslår i dagens statsbudsjett for 2021 innført en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, som svar på kravet fra et samlet vannkraftmiljø om endringer i grunnrenteskatten. Med regjeringens forslag kan kraftforetakene utgiftsføre investeringskostnadene umiddelbart, mens det i [ ] Les mer ...

LVK-nytt05. oktober 2020

Som det fremgår av LVK-nytt 3. september, har skatteetaten opplyst at fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2021 blir forsinket. Eiendomsskattegrunnlagene vil bli produsert samlet [ ] Les mer ...

LVK-nytt30. september 2020

Oslo tingrett har gitt kommunene Sauda, Suldal og Ås og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett har anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. Saken berører i utgangspunktet alle kommuner med kraftledninger og har derfor betydning ut over saken som var til behandling [ ] Les mer ...

Fossefall i Fyresdal
LVK-nytt25. september 2020

Denne gangen er utsettelsen på to måneder. Vannregionmyndighetene ba om tre måneder. Vannplanene har stor betydning for kommuner med vannkraft. I planene skal det bestemmes hvilke tiltak som må gjøres for å bedre miljøforholdene der det er vannkraft. Nå er høring av planene, før de blir politisk [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.