Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt26. mars 2020

LVKs medlemskommuner mottar årlig om lag 1,7 til 2,2 milliarder kroner i eiendomsskatt fra kraftanlegg alene. Inntektene i 2020 fra kraftanlegg over 10 MW er av Skatteetaten opplyst til å ville utgjøre noe over 1,9 milliard kroner. I tillegg mottar kommunene som også har innført eiendomsskatt [ ] Les mer ...

LVK-nytt16. mars 2020

Ny midlertidig forskrift åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem slik adgang etter kommuneloven § 11-7. Siden det også er gitt adgang til [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. februar 2020

Erna Solberg uttaler til Adresseavisen idag at Regjeringen skrinlegger Kraftskatteutvalgets rapport!Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte i Møre og Romsdal og Trøndelag traff 14. februar 2020:Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte for Agder og Rogaland Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte for Vestland traff 24. januar 2020 følgende enstemmige resolusjon:Les mer ...

Kongsberg
LVK-nytt17. februar 2020

På regionmøte på Kongsberg 16. og 17. januar 2020 ble følgende resolusjon vedtatt:Les mer ...

LVK-nytt05. februar 2020

Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 er tema på alle regionmøtene. Utvalgtes forslag er også kommentert  i Finanskomiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, se Finanskomiteens innstilling Innst.3 S, som er inntatt nedenfor:  Les mer ...

LVK-nytt23. januar 2020

LVK-skolen om "kraftskatt og eiendomsskatt" starter opp i februar 2020, med påmeldingsfrist 31. januar. Kurset er forbeholdt medlemskommunene og for deg som vil lære mer om kraftskatteregimet i teori og praksis.

LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. januar 2020

Høringsfristen for Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16, gikk ut 1. januar 2020. Det er i alt innkommet 327 høringssvar, og av disse er 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En så omfattende og samstemt kritikk mot en utvalgsinnstilling, er sjelden kost. Alle organisasjoner av [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.