Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 til 37 prosent. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg.Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen anslått kommunens skattebortfall som følge av avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk. Kompensasjonsordningen er omtalt slik på side 64 i Prop. 1 S:Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke bistand til fornybare prosjekter i utviklingsland. Den økte bistanden vil oppfylle løftet om dobling fra 2017-nivå.Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille for bolig- og fritidseiendommer fra 2020. Videre foreslår regjeringen at boliger skal verdsettes etter formuesgrunnlaget, og at det skal gjelde ent obligatorisk reduksjonsfaktorLes mer ...

LVK-nytt14. september 2018

LVK har mottatt invitasjon til møte med Kraftskatteutvalget. Møte vil bli avholdt 26. november.

LVK setter pris på at organisasjonens anmodning om møte er blitt etterkommet. LVK vil forut for møtet sende et notat til Kraftskatteutvalget hvor vi går nærmere gjennom forhold som utvalget bør [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. september 2018

Bladet Energi melder om resultatforbedring for kraftprodusentene, som bidrar til vekst i kraftverksbeskatningen. Det er imidlertid staten som stikker av med hele økningen, mens vertskommunene på sin side opplever ytterligere nedgang i skatte- og avgiftsinntekter.Les mer ...

LVK-nytt31. august 2018

Europower og Kommunal Rapport skriver at det kan bli konsekvenser for flere kommuner når et ekspertutvalg skal vurdere norsk kraftverksbeskatning. Leder av ekspertutvalget, Per Sanderud, vil ikke utelukke at det kan innebære å endre på skattene for norske kommuner.Les mer ...

LVK-nytt27. august 2018

LVK har i dag 27. august 2018 sammen med Industrikommunene og Petroleumskommunene (NPK) avgitt felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om NOU 2018:5 Kapitaltilgangsutvalget. LVK mener eiendomsskatten fortsatt bør være kommunal. Forøvrig støtter LVK forslaget om nasjonale [ ] Les mer ...

Magasin, Røyrvik kommune
LVK-nytt22. august 2018

Høstens seminar om miljøforbedringer tar tempen på revisjonssaker og vannforvaltningsplaner. Hvordan er miljøtilstanden i din kommunes vassdrag? Er det konsesjoner til kraftproduksjon der som burde vært endret for å skape en bedre balanse mellom kraft og miljø? Er det andre hensyn som ikke ble [ ] Les mer ...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt18. juli 2018

Den 19. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt erfaringsutveksling mellom berørte kommuner. Seminaret er innrettet mot kommuner på alle stadier i en [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.