Home Nyhetsoversikt
Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt25. mai 2018

I Tromsø i 2017 vedtok LVKs landsmøte at neste ordinære landsmøte skal finne sted i august 2020. LVK har imidlertid fått flere henvendelser fra medlemskommuner og landsstyremedlemmer om at det er behov for å gjøre vedtektsendringer, for å være i forkant av regionreform og ny fylkesinndeling. Som [ ] Les mer ...

Sunndal Hydro
LVK-nytt15. mai 2018

LVK har bedt Stortinget om en lovpresisiering hvor det klart fremgår at kommuner ikke behøver å utvide eiendomsskatten til næring for å kunne benytte overgangsordningen med utfasing av skattegrunnlaget for verk og bruk. I RNB foreslår Regjeringen en presisering av overgangsregelen til [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. mai 2018

Finanskomiteens merknader til representantforslag om lovpresisering og utsatt iverksetting av endringene i eiendomsskatteloven er utsatt til 8. juni. Det fremgår av Stortingets hjemmeside. Finanskomiteen vil dermed kunne ta i betraktning tirsdagens fremlegging av Revidert Nasjonalbudsjett 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. mai 2018

LVK har den siste tiden mottatt henvendelser om hvilke problemstillinger kommunene bør vurdere som ledd i den pågående regionreformprosessen. Særlig aktuelt i disse tider er problemstillinger knyttet til eierskap av de regionale kraftselskapene. I tillegg til de politiske problemstillingene,  [ ] Les mer ...

LVK-nytt29. april 2018

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.Les mer ...

LVK-nytt27. april 2018

LVK støtter representantforslaget om utsatt ikrafttredelse av regelverket til 2020, se begrunnelse i brev til finanskomiteen 19. april 2018. Fristen [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. april 2018

LVK støtter forslagene i dokument 8:158 S (2017-2018) om utsetting av ikrafttredelse av nye eiendomsskatteregler og presisering av overgangsregelen for verk og bruk. Les LVKs begrunnelse i brev til finanskomiteen 19. april 2018.Les mer ...

LVK-nytt17. april 2018

Vi har gleden av å melde at ACER-topp Christophe Gence-Creux kommer på årets konsesjonskraftseminar 24. mai for å snakke om EU's energiunion, tredje energimarkedspakke og ACER.Les mer ...

LVK-nytt11. april 2018

LVK arrangerer spesialkurs i taksering tirsdag 5. juni i Bergen. På kurset vil det bli gitt en orientering om hvilke konsekvenser endringene i eiendomsskatteloven får for takseringen i 2018/2019. [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. april 2018

LVK arrangerer spesialkurs i taksering tirsdag 24. april på Gardermoen. Frist for påmelding er satt til fredag 13. april. Påmeldingen kan gjøres her.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.