Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte for Agder og Rogaland Les mer ...

LVK-nytt17. februar 2020

LVKs regionmøte for Vestland traff 24. januar 2020 følgende enstemmige resolusjon:Les mer ...

Kongsberg
LVK-nytt17. februar 2020

På regionmøte på Kongsberg 16. og 17. januar 2020 ble følgende resolusjon vedtatt:Les mer ...

LVK-nytt05. februar 2020

Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 er tema på alle regionmøtene. Utvalgtes forslag er også kommentert  i Finanskomiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, se Finanskomiteens innstilling Innst.3 S, som er inntatt nedenfor:  Les mer ...

LVK-nytt23. januar 2020

LVK-skolen om "kraftskatt og eiendomsskatt" starter opp i februar 2020, med påmeldingsfrist 31. januar. Kurset er forbeholdt medlemskommunene og for deg som vil lære mer om kraftskatteregimet i teori og praksis.

LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. januar 2020

Høringsfristen for Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16, gikk ut 1. januar 2020. Det er i alt innkommet 327 høringssvar, og av disse er 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En så omfattende og samstemt kritikk mot en utvalgsinnstilling, er sjelden kost. Alle organisasjoner av [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2019

LVK ønsker alle medlemskommuner og samarbeidsparter

God Jul og et kraftfullt Godt nytt år!Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2019

Regjeringen skiver i en pressemelding idag at det blir ingen endringer i skattlegging av små kraftverk.

Kraftskatteutvalget foreslo å senke den nedre grensen for grunnrenteskatt for små kraftverk fra 10.000 kVA til 1.500 kVA. Sånn blir det ikke.Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2019

Olje- og Energidepartementet har i dag fastsatt prisen på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10. april 1959 til 11,27 øre/kWh for hele leveringsåret 2020. Dette er en økning i forhold til prisen for 2019, som er 10,99 øre/kWh.

LVK vil på vanlig måte be om innsyn i [ ] Les mer ...

LVK-skolen
LVK-nytt18. desember 2019

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to dager. 

  • 1. samling: 10.-11. februar 2020
  • 2. samling: 17.-18. februar 2020
  • [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.