Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt18. desember 2019

LVK er orientert om at Statnett har varslet søksmål mot tre kommuner om eiendomsskatt på kraftlinjer.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

Medlemskommuner som mottar søksmål bes orientere sekretariatet.Les mer ...

LVK-nytt17. desember 2019

Regionmøtene finner sted for følgende fylker på følgende datoer:

  • Viken og Telemark: 16.-17. januar 2020 Quality Hotel Grand, Kongsberg
  • Vestland: 23.-24. januar 2020 Scandic Flesland Airport, Bergen
  • Rogaland og Agder:30.-31. januar 2020 Quality Hotel Residence,
  • [ ] Les mer ...
Møte i Gudbrandsdalen 5 desember 2019
LVK-nytt06. desember 2019

Høringsfristen er 1. januar 2020. Det er viktig at kommmunene sender egne høringsuttalelser. LVKs høringsuttalelse finner dere nedenfor. Les mer ...

LVK-nytt28. november 2019

Landsstyret i LVK vedtok i dag 28. november 2019 på LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Uttalelsen følger vedlagt.Les mer ...

Høyre ved Asheim til Europower
LVK-nytt27. november 2019

Landsstyret i LVK samles 28.-29. november i Oslo til strategisamling. På møtet skal LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk, også kalt Sanderudutvalget vedtas. Utvalget foreslår endinger i de kommunale konsesjons- og skatteordninger på vannkraft som vil innebære et [ ] Les mer ...

LVK folkevalgte - Info
LVK-nytt21. november 2019

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget!  Du er valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har god kunnskap om de verdier man er satt til å forvalte.Din kommune er medlem av Landssamanslutninga [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. november 2019

Finansdepartementet er enig i kommunenes beregning av det særskilte eiendomsskattegrunnlaget etter overgangsregelen til §§ 3 og 4 i eiendomsskatteloven. Grunnlaget skal beregnes ved å ta hele differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for 2018 og 2019. Det går frem av [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. november 2019

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. november 2019

LVK har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som er sentrale for medlemskommunene. LVKs regionmøter er ment å gi kommunepolitkere og administrasjon en grundig innføring i aktuelle saker i den aktuelle regionen. Regionmøtene fungerer som forum for meningsutveksling og [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. november 2019

Høringsmøtet med presentasjon av LVKs hørikl. 1200 – 1500 på følgende link:
http://lvk.no/LVK/Horinger-og-Publikasjoner-/Horinger-og-Publikasjoner/live-stream-13nov2020 

  [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.