Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt20. november 2019

Finansdepartementet er enig i kommunenes beregning av det særskilte eiendomsskattegrunnlaget etter overgangsregelen til §§ 3 og 4 i eiendomsskatteloven. Grunnlaget skal beregnes ved å ta hele differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for 2018 og 2019. Det går frem av [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. november 2019

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. november 2019

LVK har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som er sentrale for medlemskommunene. LVKs regionmøter er ment å gi kommunepolitkere og administrasjon en grundig innføring i aktuelle saker i den aktuelle regionen. Regionmøtene fungerer som forum for meningsutveksling og [ ] Les mer ...

LVK-nytt13. november 2019

Høringsmøtet med presentasjon av LVKs hørikl. 1200 – 1500 på følgende link:
http://lvk.no/LVK/Horinger-og-Publikasjoner-/Horinger-og-Publikasjoner/live-stream-13nov2020 

  [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. november 2019

LVK har Inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16
13. november kl 12.00-15.00
i Oslo Kongressenter Folkets hus.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding om hvem som vil delta. Påmeldingskjema vil bli lagt ut mandag [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. november 2019

I et debattinnlegg tar  følgende åtte stortingsrepresentanter fra Høyre til orde for at kraftskattesaken må komme på rett spor. 

Elin Agdestein, stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H)
Ove Trellevik, stortingsrepresentant Hordaland (H)
Ingjerd Schou, stortingsrepresentant [ ] Les mer ...

LVK-nytt31. oktober 2019

I E24 heter det at partiene på Stortinget fikk overlevert oppropet torsdag. 

- Dettte må kunne kalles et massivt ordførerkrav, mener Torfinn Opheim, leder av Landssammenslutningen av vasskraftkommuner (LVK).

Mange av ordførerne som har undertegnet oppropet er med i LVK, men også [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. oktober 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. På KMDs hjemmeside heter det bla:  [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2019

Opptak fra møte om Kraftutvalgets innstilling 3.oktober er lagt ut på LVKs hjemmesider under Høring og publikasjoner.

Det ligger et opptak med foredragene til Per Sanderud, Caroling Lund og [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. oktober 2019

I Statsbudsjett 2020 - saker fra OED (Prop 1 S (2019-2020) OED) opplyser Regjeringen at den vil komme tilbake med egen sak om utjevning av nettariffene til våren 2020. Videre opplyses det om at Regjeringen vil komme tilbake med en sak om funksjonelt skille og fritak for mindre nettselskaper i [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.