Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt07. oktober 2019

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å redusere satsen fra 5 til 4 promille for bolig og fritidseiendom fra 2021. Videre foreslår regjeringen nye regler for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.  Kommunene som slås sammen fra 1. januar 2020, kan velge å begynne overgangsperioden i 2020 [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. oktober 2019

Fra enkelte hold er det reist spørsmål om utvalget foreslår å kompensere vertskommunene for det inntektstapet som utvalget anbefaler ved å avvikle konsesjonsordningene og (nesten) avvikle eiendomsskatten. LVK vil presisere:Les mer ...

LVK-nytt30. september 2019

Historieløst og dramatisk forslag fra ekspertutvalget!

Utvalget foreslår å øke grunnrenteskatten og opphever alle de kommunale ordningene. Forslaget er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avsått sine naturressurser til vannkraft. For vertskommunene er forslaget et [ ] Les mer ...

LVK-nytt26. september 2019

LVK har vært i kontakt med skatteetaten som opplyser at skattelistene med eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk for 2020 vil bli lagt ut 23. oktober 2019.

LVK har i løpet av 2019 tatt opp problemene med at kommunene ikke lenger får varsel eller tilgang til eiendomsskattegrunnlagene [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim og Knut Kropelien
LVK-nytt26. september 2019

Kommer det ny vekst i vannkraften? Vil vi kunne ruste opp og utvide kraftverkene og dermed bidra til at klimamålene nås? Spørsmålene er mange like før utvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraft legger frem sin innstilling. Ingen andre næringer skattlegges hardere enn vannkraften, og [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. september 2019

LVK organiserer 175 kommuner som alle er vertskommuner for store vannkraftanlegg. LVKs formål er å bistå medlemskommunene i alle spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon, herunder naturfaglige, økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. I NVEs forslag 1.april 2019 til Nasjonal ramme for [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. september 2019

Det er nå over 280 deltagere påmeldt til møtet om ekspertutvalgets forslag til skatt på vind- og vannkraft 3. oktober 2019. Leder av utvalget Per Sanderud kommer selv for å orientere om rapporten. Etter orienteringen følger vurderinger fra LVK, med anbefalinger om videre arbeid med utvalgets [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. september 2019

Kommuner som ønsker bistand til salg av konsesjonskraft for 2020 kan ta kontakt med LVKs omsetningsselskap Kommunekraft AS.

Kontaktpersoner:
Håkon Holm Westad

Caroline Lund

 Les mer ...

LVK-nytt09. september 2019

E24 skriver at høye kraftpriser har økt kraftbransjens inntekter til 149 milliarder kroner i 2018. Staten forsyner seg med den største andelen med økt grunnrenteskatt og økt utbytte. LVK mener de kommuner som har avstått sine fornybare naturressurser til denne verdiskapingen er berettiget til [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. august 2019

70 av LVKs medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". LVK vil på denne bakgrunn avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsen vil bli sendt medlemskommunene i god tid før høringsfristen som er 1. oktober 2019.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.