Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt12. mai 2020

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved fremstilling av kommunenes «frie inntekter»

I Kommuneproposisjonen 2021, tabell 2.2 til vedlegg 2, [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. mai 2020

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.Les mer ...

LVK-nytt06. mai 2020

Kommunekraft og LVKs årlige konsesjonskraftseminar blir gjennomført som planlagt 27. mai 2020, men på grunn av korona-situasjonen vil det i år ble avholdt som Teams-møte.  Seminaret varer fra kl. 09.00 til kl. 12.00, med pålogging 08.55.Les mer ...

LVK-nytt04. mai 2020

LVKs årlige eiendomsskatteseminar blir gjennomført som planlagt 26. mai 2020, men på grunn av korona-situasjonen vil det i år ble avholdt som webinar (digitalt seminar). Tidspunktet kl. 09.00-12.15, med pålogging 08.55.Les mer ...

kraftanlegg
LVK-nytt16. april 2020

LVK har utarbeidet veileder for kommunenes håndtering av søknader om utsatt betaling, lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt på grunn av korona-situasjonen. Les mer ...

LVK-nytt08. april 2020

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene skal gi en oversikt over miljømålsoppnåelse siden forrige plan, og gi føringer på hvordan man skal legge opp arbeidet for å oppnå et bedre vannmiljø i [ ] Les mer ...

Helene Rognli
LVK-nytt28. mars 2020

Helene Rognli er død, 71 år. Helene var tidligere ordfører i Målselv kommune fra Høyre. Hun var nestleder i LVK fra november 2016 til november 2018.Les mer ...

LVK-nytt26. mars 2020

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på kollektivtransport til mer omfattende tiltak som innreiseforbud og karantene i 14 dager for de som [ ] Les mer ...

LVK-nytt26. mars 2020

LVKs medlemskommuner mottar årlig om lag 1,7 til 2,2 milliarder kroner i eiendomsskatt fra kraftanlegg alene. Inntektene i 2020 fra kraftanlegg over 10 MW er av Skatteetaten opplyst til å ville utgjøre noe over 1,9 milliard kroner. I tillegg mottar kommunene som også har innført eiendomsskatt [ ] Les mer ...

LVK-nytt16. mars 2020

Ny midlertidig forskrift åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem slik adgang etter kommuneloven § 11-7. Siden det også er gitt adgang til [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.