Home Nyhetsoversikt
Naturressurskommunene
LVK-nytt20. august 2019

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommunenettverk for kommuner med viktige naturressurser. Det første formelle møte mellom alle deltakerne som inngår i Naturressurskommunene fant sted 13. august 2019 i forbindelse med Arendalsuka. Samlet representerer organisasjonene 203 [ ] Les mer ...

LVK-nytt27. juni 2019

I revidert statsbudsjett har Stortinget satt av 71 millioner kroner i 2019 som kompensasjon for redusert eiendomsskatt fra verk og bruk som følge av lovendringene. Den kommunevise fordelingen av kompensasjonen er nå offentliggjort.Les mer ...

Høyesterett
LVK-nytt25. juni 2019

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner.

 Les mer ...

LVK-nytt06. juni 2019

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets anmodingsvedtak nr 189 fra 15. desember 2018. 

Etter LVKs syn vil forslaget - i strid med Stortingets [ ] Les mer ...

LVK-nytt05. juni 2019

Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med Industrikommunene og petroleumskommunene (NPK) gitt felles innspill til departementets uttalelse, vedlagt under. [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim
LVK-nytt25. mai 2019

Det ekstraordinære landsmøtet 23. mai 2019 var kalt sammen for å ta stilling til landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringene er i hovedsak foranlediget av region- og kommunereformen samt de utfordringer medlemskommunene står overfor når det gjelder de stadige angrepene på [ ] Les mer ...

Energirådet
LVK-nytt25. mai 2019

Energirådet er et underutvalg under landsstyret som består av rådmenn fra ulike landsdeler. Les mer ...

LVK-nytt23. mai 2019

På årsmøtet til Eiendomsskatteutvalget i LVK (ESU) 22. mai 2019 ble følgende personer valgt inn i styret:

Buskerud og Telemark:

  • Gry Åsne Aksvik, Vinje (gjenvalgt- Aksvik ble også gjenvalgt som leder)
  • Solveig Endrestøl, Hol (ny)
  • Vara: Olav Bjørn Bakken, Tokke
  • [ ] Les mer ...
LVK-nytt14. mai 2019

Kommunene ble lovet kompensasjon for avvikling av verk og bruk-skatten, men får dekket kun 68 %. LVK kan ikke se at dette tilsvarer en "tilnærmet full kompensasjon", slik Stortinget har lovet.Les mer ...

digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg
LVK-nytt08. mai 2019

LVK hadde i januar 2019 et møte med Skattedirektoratet om utfordringene medlemskommunene opplevde i forbindelsen med overgangen til digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg i forbindelse med utskrivingen i 2019. LVK tok blant annet opp at listene ble gjort tilgjenglig for feil organ i [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.