Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt21. februar 2019

LVK har i tidligere LVK-nytt informert om kommunenes innrapportering av redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Flere kommuner har sendt [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. februar 2019

I svar til LVK beklager Skattedirektoratet at tidligere meldinger har vært uklare og kan oppfattes som at det er foretatt endringer av den enkelte kommunes rett til naturressursskatt.Les mer ...

LVK-nytt18. februar 2019

Kommunene må så raskt som mulig innrapportere redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Enkelte fylkesmennene har fastsatt frister for tilbakemelding i brev til kommunene, men LVK er kjent med at flere kommuner ennå ikke har mottatt brev [ ] Les mer ...

Reidar Kroken
LVK-nytt13. februar 2019

Reidar var ordfører i Bardu kommune (SP) i åtte år  i perioden 1980-1988. Han var LVKs andre leder, valgt på landsmøte på Geilo i 1985 og frem til 1991.  Ledervervet i LVK hadde Reidar samtidig som han var ordfører, i perioden 1985-1988. I perioden 1991 – 1994 var han generalsekretær i LVK. [ ] Les mer ...

Ingvald Godal
LVK-nytt31. januar 2019

Initiativtaker og LVKs første leder, tidligere statssekretær og stortingsrepresentant for Høyre, Ingvald Godal fra Telemark er død, 84 år gammel.Les mer ...

LVK-nytt24. januar 2019

LVK har i dag hatt møte med Skattedirektoratet og divisjon innsats avdeling storbedrift (tidligere SFS) om den nye ordningen med digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg. Skattedirektoratet viste forståelse for kommunenes utfordringer ved omleggingen, og skal arbeide videre med å finne [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. januar 2019

Advokat Stein Erik Stinessen holdt innlegg på Lokalsamfunnforeningens konferanse 21.-22. januar 2019. Her er foredraget «gjengitt» i lederen i Nationen 24. januar 2019.Les mer ...

LVK-nytt18. januar 2019

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som LVK jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.Les mer ...

LVK-nytt15. januar 2019

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen. Seminaret er et svar på medlemskommunenes oppfordring til LVK etter seminaret 19. oktober 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. januar 2019

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har gjennomført. Det er flere LVK-kommuner som kan få et eiendomsskattetap. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.