Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Sekretariatet har i den senere tid fått flere spørsmål fra kommuner og e-verk om man skal beregne merverdiavgift når kommunen selger konsesjonskraften, bruker den for å dekke eget behov eller på annen måte disponerer over konsesjonskraften.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK inviterer med dette medlemskommunene til seminaLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har avgitt høringsuttalelse vedrørende endring i retningslinjer for beregning av konsesjonskraftprisen. Høringsuttalelsen følger nedenfor:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 9/2006 vedrørende rettsakene om konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje- og energidepartementet har 21. desember 2005 fastsatt pris på konsesjonskraft for 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i nedenstående brev av 26. november 2003 til Olje- og energiministeren imøtegått myndighetenes praksis i saker om revisjon av konsesjonsvilkår. LVK har oppsummert sitt syn slik:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Mange kommuner har fra konsesjonær mottatt forslag til ensidige erklæringer om utsatt foreldelsesfrist i forbindelse med rettssaken om pris på konsesjonskraft. Samtidig er mottatt varsel om mulige søksmål for å avbryte foreldelsen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk, ble i sin første utgave presentert i et seminar i Oslo 30. september.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

En samlet kraftbransje med Norsk Hydro i spissen har anlagt sak mot staten for de endringer departementet foretok i 2003 med å ta ut overskuddsskatter av beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommunepolitikken med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.