Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 9, 14 og 16 for 2006 vedrørende rettssakene om konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Flere kraftprodusenter har nå tatt ut stevninger, og det må påregnes at enda flere kommuner har eller vil motta søksmål om konsesjonskraftprisen. Kommuner som mottar søksmål og som ønsker at tilsvar og krav om stansing av saken skal koordinere gjennom AdvLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 9/2006 vedrørende rettsakene om konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Olje- og energidepartementet har 21. desember 2005 fastsatt pris på konsesjonskraft for 2006.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i nedenstående brev av 26. november 2003 til Olje- og energiministeren imøtegått myndighetenes praksis i saker om revisjon av konsesjonsvilkår. LVK har oppsummert sitt syn slik:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Mange kommuner har fra konsesjonær mottatt forslag til ensidige erklæringer om utsatt foreldelsesfrist i forbindelse med rettssaken om pris på konsesjonskraft. Samtidig er mottatt varsel om mulige søksmål for å avbryte foreldelsen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Standardavtalene som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk, ble i sin første utgave presentert i et seminar i Oslo 30. september.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

En samlet kraftbransje med Norsk Hydro i spissen har anlagt sak mot staten for de endringer departementet foretok i 2003 med å ta ut overskuddsskatter av beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommunepolitikken med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 8/2007 (2007.03.19)
Revisjon av gamle konsesjoner

Statkraft frykter at mer enn én TWh årlig vannkraftproduksjon skal gå tapt når gamle vannkraftkonsesjoner kommer opp for revisjon. Kommunene frykter på sin side at gamle

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.