Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt05. juni 2019

Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med Industrikommunene og petroleumskommunene (NPK) gitt felles innspill til departementets uttalelse, vedlagt under. [ ] Les mer ...

Torfinn Opheim
LVK-nytt25. mai 2019

Det ekstraordinære landsmøtet 23. mai 2019 var kalt sammen for å ta stilling til landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringene er i hovedsak foranlediget av region- og kommunereformen samt de utfordringer medlemskommunene står overfor når det gjelder de stadige angrepene på [ ] Les mer ...

Energirådet
LVK-nytt25. mai 2019

Energirådet er et underutvalg under landsstyret som består av rådmenn fra ulike landsdeler. Les mer ...

LVK-nytt23. mai 2019

På årsmøtet til Eiendomsskatteutvalget i LVK (ESU) 22. mai 2019 ble følgende personer valgt inn i styret:

Buskerud og Telemark:

  • Gry Åsne Aksvik, Vinje (gjenvalgt- Aksvik ble også gjenvalgt som leder)
  • Solveig Endrestøl, Hol (ny)
  • Vara: Olav Bjørn Bakken, Tokke
  • [ ] Les mer ...
LVK-nytt14. mai 2019

Kommunene ble lovet kompensasjon for avvikling av verk og bruk-skatten, men får dekket kun 68 %. LVK kan ikke se at dette tilsvarer en "tilnærmet full kompensasjon", slik Stortinget har lovet.Les mer ...

digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg
LVK-nytt08. mai 2019

LVK hadde i januar 2019 et møte med Skattedirektoratet om utfordringene medlemskommunene opplevde i forbindelsen med overgangen til digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg i forbindelse med utskrivingen i 2019. LVK tok blant annet opp at listene ble gjort tilgjenglig for feil organ i [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. mai 2019

Det ekstraordinære landsmøtet 23. mai nærmer seg, med fortsatt noen få ledige plasser igjen – førstemann til mølla. Påmeldingsfristen er forlenget til 10. mai. [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. mai 2019

LVK har innkalt til ekstraordinnært landsmøte for å iverksette nødvendige vedtektsendringer som følge av kommune og regionreform, samt kontingentøkning. Det ekstraordnære landsmøtet arrangeres i tilknytning til de årlige eiendomsskatt- og konsesjonskraftseminarene. Les mer ...

LVK-nytt25. april 2019

Norsk Industri og NHO påstår i innspill til Finansdepartementet 5. april 2019 at avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsreglene ikke praktiseres i tråd med loven. LVK imøtegår innspillet i brev til departementet datert 11. april 2019, vedlagt under.Les mer ...

LVK-nytt15. april 2019

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om klargjørende regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing, hvor departementet foreslår at det innføres en overgangsperiode på inntil tre år for å samordne eiendomsskatten. Høringsfrist er 12. juli.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.