Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

LVKs sekretariat har kontaktet Skattedirektoratet for å få opplyst når kommunene vil motta eiendomsskattegrunnlagene for 2005 for kraftproduksjonsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommunalkomiteen anbefaler i Innst. S. 255 (2003-2004) Stortinget å avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten. Samtidig går komiteen inn for at Stortinget ber Regjeringen sørge for at spørsmålet om en slik gjeninLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har 27. august d.å. sendt nedenstående brev til statsrådene Per Kristian Foss, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Erna Solberg:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

På LVKs landsmøte på Røros vedtok 341 delegater fra 105 kommuner følgende enstemmige resolusjon:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsnotat av 3. juni 2003 fremmet en del forslag til endringer i kraftskattereglene og i konsesjonsreglene, ref LVK-nytt nr.30.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsnotat av 3. juni 2003 fremmet en del forslag til endringer i kraftskattereglene og i konsesjonsreglene. Forslaget kan lastes ned fra Internett under adressenLes mer ...

LVK30. oktober 2007

I kommuneproposisjonen for 2004 varsler Regjeringen forslag om gjeninnføring av kommunal selskapsskatt fra 2005. Forslaget, som er omtalt i kap 14, følger i fulltekst nedenfor. En interdepartemental arbeidsgruppe foreslår som ny fordelingsregel at en andeLes mer ...

LVK30. oktober 2007

EBL har fremmet forslag for Finansdepartementet om drastiske endringer i kraftskattene og konsesjonsreglene, som vil kunne føre til store omveltninger for kraftkommunenes økonomi. I brev 28. mai foreslås ”en samordning av grunnrenteskatten og de konsesjoLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.