Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007

Som det ble redegjort for i LVK-nytt nr. 29/2003 har en interdepartemental arbeidsgruppe vurdert muligheten for å gjeninnføre kommunal selskapsskatt, slik Regjeringen har gått inn for. På bakgrunn av arbeidsgruppens utredning har Finansdepartementet og KoLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har utredet spørsmålet om den nedre grensen for når et småkraftverk omfattes av begrepet verk og bruk i eiendomsskatteloven.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I budsjettforliket mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet er det oppnådd enighet om å øke den foreslåtte minimumsverdien fra 0,80 øre/kWh til 0,95 øre/kWh. Det innebærer en ”midt på treet”-løsning sammenlignet med dagens minimumsverdi på 1,10 kr/kWh. Den fLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Som et ledd i budsjettforhandlingene har opposisjonspartiene markert sine syn på regjeringens forslag til endringer i kraftskattereglene. SV og SP går mot forslaget til redusert minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget og forslaget om å heve grensen forLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2004 å redusere minimumsverdien i eiendomsskattegrunnlaget fra 1,10 kr /KWh til 0,80 kr/KWh. Dette vil for de fleste kraftkommunene føre til et betydelig tap i eiendomsskatteinntekter, fordi om lag 80 % av alle kLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg. Dersom forslagene blir vedtatt, vil ligningsmyndighetene i desember for de fleste kraftanleggene fastsette nye - og lavere - eiendomsskattegLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det er en grunnleggende forutsetning i forholdet mellom regjering og Storting at våre folkevalgte kan bygge sine politiske beslutninger på korrekt og relevant informasjon. I regjeringens begrunnelse i statsbudsjettet for endringer i kraftskattereglene, svLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK var 20. oktober på høring i Finanskomiteen på Stortinget. Nedenfor følger LVKs leder Børre Rønningens innlegg på møtet:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har igangsatt arbeidet med å få Stortingets tilslutning til å opprettholde dagens minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget på 1,10 kr/kWh. Det vil kreve iherdig innsats fra alle LVK-kommuner, og LVK vil be hver kommune om å gjøre en innsats lokalt, båLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.