Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt25. april 2019

Norsk Industri og NHO påstår i innspill til Finansdepartementet 5. april 2019 at avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsreglene ikke praktiseres i tråd med loven. LVK imøtegår innspillet i brev til departementet datert 11. april 2019, vedlagt under.Les mer ...

LVK-nytt15. april 2019

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om klargjørende regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing, hvor departementet foreslår at det innføres en overgangsperiode på inntil tre år for å samordne eiendomsskatten. Høringsfrist er 12. juli.Les mer ...

LVK-nytt12. april 2019

LVK inviterer medlemskommunene til de årlige seminarene om eiendomskatt og konsesjonskraft, som finner sted 22. og 23. mai 2019 på Gardermoen. Seminarene vil bli avholdt i tilknytning til det ekstraordinære landsmøtet 23. mai . Det er nå [ ] Les mer ...

LVK-nytt25. mars 2019

SINTEF har som varslet nå utgitt en oppdatert Planbok for kraftnett, som gjelder kostnader i transmisjonsnettet. KSE har i den anledning utarbeidet en veileder for taksering av kraftnettet.Les mer ...

LVK-nytt20. mars 2019

SSB har publisert foreløpige KOSTRA-tall for 2018, samt oversikt over kommunenes eiendomsskattevalg for 2019. Oversikten viser at det er 62 kommuner som har valgt å skrive ut eiendomsskatt etter det nye utskrivingsalternativet «energianlegg» i 2019, det vil si eiendomsskatt på vannkraftanlegg, [ ] Les mer ...

Hydro - Sunndal
LVK-nytt26. februar 2019

LVK har utarbeidet et utkast til brev fra kommunene til Fylkesmannen for melding av eiendomsskattetap som følge av endringene i verk og bruk-skatten. Merk at det er reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget som meldes inn. LVK mener at også skattetapet må meldes inn.Les mer ...

LVK-nytt21. februar 2019

LVK har i tidligere LVK-nytt informert om kommunenes innrapportering av redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Flere kommuner har sendt [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. februar 2019

I svar til LVK beklager Skattedirektoratet at tidligere meldinger har vært uklare og kan oppfattes som at det er foretatt endringer av den enkelte kommunes rett til naturressursskatt.Les mer ...

LVK-nytt18. februar 2019

Kommunene må så raskt som mulig innrapportere redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Enkelte fylkesmennene har fastsatt frister for tilbakemelding i brev til kommunene, men LVK er kjent med at flere kommuner ennå ikke har mottatt brev [ ] Les mer ...

Reidar Kroken
LVK-nytt13. februar 2019

Reidar var ordfører i Bardu kommune (SP) i åtte år  i perioden 1980-1988. Han var LVKs andre leder, valgt på landsmøte på Geilo i 1985 og frem til 1991.  Ledervervet i LVK hadde Reidar samtidig som han var ordfører, i perioden 1985-1988. I perioden 1991 – 1994 var han generalsekretær i LVK. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.