Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt18. februar 2019

Kommunene må så raskt som mulig innrapportere redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Enkelte fylkesmennene har fastsatt frister for tilbakemelding i brev til kommunene, men LVK er kjent med at flere kommuner ennå ikke har mottatt brev [ ] Les mer ...

Reidar Kroken
LVK-nytt13. februar 2019

Reidar var ordfører i Bardu kommune (SP) i åtte år  i perioden 1980-1988. Han var LVKs andre leder, valgt på landsmøte på Geilo i 1985 og frem til 1991.  Ledervervet i LVK hadde Reidar samtidig som han var ordfører, i perioden 1985-1988. I perioden 1991 – 1994 var han generalsekretær i LVK. [ ] Les mer ...

Ingvald Godal
LVK-nytt31. januar 2019

Initiativtaker og LVKs første leder, tidligere statssekretær og stortingsrepresentant for Høyre, Ingvald Godal fra Telemark er død, 84 år gammel.Les mer ...

LVK-nytt24. januar 2019

LVK har i dag hatt møte med Skattedirektoratet og divisjon innsats avdeling storbedrift (tidligere SFS) om den nye ordningen med digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg. Skattedirektoratet viste forståelse for kommunenes utfordringer ved omleggingen, og skal arbeide videre med å finne [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. januar 2019

Advokat Stein Erik Stinessen holdt innlegg på Lokalsamfunnforeningens konferanse 21.-22. januar 2019. Her er foredraget «gjengitt» i lederen i Nationen 24. januar 2019.Les mer ...

LVK-nytt18. januar 2019

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som LVK jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.Les mer ...

LVK-nytt15. januar 2019

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen. Seminaret er et svar på medlemskommunenes oppfordring til LVK etter seminaret 19. oktober 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. januar 2019

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har gjennomført. Det er flere LVK-kommuner som kan få et eiendomsskattetap. Les mer ...

Ikrafttredelsen av ny kommunelov
LVK-nytt02. januar 2019

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018. I statsråd 20. desember 2018 ble det bestemt at den nye kommuneloven i hovedsak skal tre i kraft fra to ulike tidspunkt. 

Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte [ ] Les mer ...

LVK-nytt21. desember 2018

Olje- og Energidepartementet har i en pressemelding 20. desember orientert om at konsesjonskraftprisen for 2019 er fastsatt til 10,99 øre/kWh.

Dette er en reduksjon i forhold til prisen for 2018, som er 11,20 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2019. LVK vil på vanlig måte be [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.