Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt01. november 2018

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) reiser spørsmål ved hva som er formålet med Statkrafts restriktive holdning til revisjonssakene, slik de fremstilte det i et innlegg på energidageneLes mer ...

LVK-nytt29. oktober 2018

SFS har opplyst at kommunene først vil motta lister elektronisk første halvdel av november. Les mer ...

LVK-nytt23. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i kommunal- og forvaltningskomiteen og i energi- og miljøkomiteen 23. oktober 2018.Les mer ...

LVK-nytt17. oktober 2018

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store kraftverk øker med ca. 3,27 milliarder kr i skatteåret 2019 sammenlignet med 2018, fra ca. 225,52 milliarder kr i 2018 til ca. 228,79 milliarder kr i 2019. Det innebærer en økning i [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i finanskomiteen 15. oktober 2018. LVK tok opp tre saker med komiteen:

1. Lovforslaget til regjeringen om redusert eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille må presiseres til kun å gjelde bolig- og fritidseiendommer. Om ikke [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. oktober 2018

VIl du bidra til miljøforbedringer i ditt vassdrag?Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Klima- og miljødepartementet varsler økt bruk av pålegg som virkemiddel for miljøforbedringer i regulerte vassdrag,se Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og Miljødepartementet, s. 96:Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 til 37 prosent. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg.Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen anslått kommunens skattebortfall som følge av avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk. Kompensasjonsordningen er omtalt slik på side 64 i Prop. 1 S:Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke bistand til fornybare prosjekter i utviklingsland. Den økte bistanden vil oppfylle løftet om dobling fra 2017-nivå.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.