Home Nyhetsoversikt
Ingvald Godal
LVK-nytt31. januar 2019

Initiativtaker og LVKs første leder, tidligere statssekretær og stortingsrepresentant for Høyre, Ingvald Godal fra Telemark er død, 84 år gammel.Les mer ...

LVK-nytt24. januar 2019

LVK har i dag hatt møte med Skattedirektoratet og divisjon innsats avdeling storbedrift (tidligere SFS) om den nye ordningen med digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg. Skattedirektoratet viste forståelse for kommunenes utfordringer ved omleggingen, og skal arbeide videre med å finne [ ] Les mer ...

LVK-nytt23. januar 2019

Advokat Stein Erik Stinessen holdt innlegg på Lokalsamfunnforeningens konferanse 21.-22. januar 2019. Her er foredraget «gjengitt» i lederen i Nationen 24. januar 2019.Les mer ...

LVK-nytt18. januar 2019

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som LVK jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.Les mer ...

LVK-nytt15. januar 2019

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen. Seminaret er et svar på medlemskommunenes oppfordring til LVK etter seminaret 19. oktober 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. januar 2019

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har gjennomført. Det er flere LVK-kommuner som kan få et eiendomsskattetap. Les mer ...

Ikrafttredelsen av ny kommunelov
LVK-nytt02. januar 2019

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018. I statsråd 20. desember 2018 ble det bestemt at den nye kommuneloven i hovedsak skal tre i kraft fra to ulike tidspunkt. 

Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte [ ] Les mer ...

LVK-nytt21. desember 2018

Olje- og Energidepartementet har i en pressemelding 20. desember orientert om at konsesjonskraftprisen for 2019 er fastsatt til 10,99 øre/kWh.

Dette er en reduksjon i forhold til prisen for 2018, som er 11,20 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2019. LVK vil på vanlig måte be [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. desember 2018

Høsten 2018 lanserte Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ny elektronisk løsning for oversendelse av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Det er imidlertid kun skatteoppkreveren som har fått tilgang til de elektroniske listene og kommunenes eiendomsskattekontor har måttet henvende [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. desember 2018

Kommunal rapport skriver under KOMMUNESTRUKTUR at "Stortingsflertallet ber i dag regjeringen endre eiendomsskatteloven slik at kommuner som slår seg sammen ikke taper skatteinntekter fra industrianlegg.​ Kraft- og industrikommuner som skal slå seg sammen har de siste ukene kjempet for å [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.