Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt08. oktober 2018

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille for bolig- og fritidseiendommer fra 2020. Videre foreslår regjeringen at boliger skal verdsettes etter formuesgrunnlaget, og at det skal gjelde ent obligatorisk reduksjonsfaktorLes mer ...

LVK-nytt14. september 2018

LVK har mottatt invitasjon til møte med Kraftskatteutvalget. Møte vil bli avholdt 26. november.

LVK setter pris på at organisasjonens anmodning om møte er blitt etterkommet. LVK vil forut for møtet sende et notat til Kraftskatteutvalget hvor vi går nærmere gjennom forhold som utvalget bør [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. september 2018

Bladet Energi melder om resultatforbedring for kraftprodusentene, som bidrar til vekst i kraftverksbeskatningen. Det er imidlertid staten som stikker av med hele økningen, mens vertskommunene på sin side opplever ytterligere nedgang i skatte- og avgiftsinntekter.Les mer ...

LVK-nytt31. august 2018

Europower og Kommunal Rapport skriver at det kan bli konsekvenser for flere kommuner når et ekspertutvalg skal vurdere norsk kraftverksbeskatning. Leder av ekspertutvalget, Per Sanderud, vil ikke utelukke at det kan innebære å endre på skattene for norske kommuner.Les mer ...

LVK-nytt27. august 2018

LVK har i dag 27. august 2018 sammen med Industrikommunene og Petroleumskommunene (NPK) avgitt felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om NOU 2018:5 Kapitaltilgangsutvalget. LVK mener eiendomsskatten fortsatt bør være kommunal. Forøvrig støtter LVK forslaget om nasjonale [ ] Les mer ...

Magasin, Røyrvik kommune
LVK-nytt22. august 2018

Høstens seminar om miljøforbedringer tar tempen på revisjonssaker og vannforvaltningsplaner. Hvordan er miljøtilstanden i din kommunes vassdrag? Er det konsesjoner til kraftproduksjon der som burde vært endret for å skape en bedre balanse mellom kraft og miljø? Er det andre hensyn som ikke ble [ ] Les mer ...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt18. juli 2018

Den 19. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt erfaringsutveksling mellom berørte kommuner. Seminaret er innrettet mot kommuner på alle stadier i en [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. juli 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk skal fordeles på den enkelte kommune.Les mer ...

verk og bruk
LVK-nytt29. juni 2018

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes. Videre må samtlige kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og foreta en [ ] Les mer ...

LVK-nytt29. juni 2018

Oslo tingrett har i dom 13. juni 2018 gitt staten medhold i at kraftselskapene ikke kan utgiftsføre damrehabiliteringer som følger av offentlige pålegg ved fastsetting av alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt etter skatteloven. Tilsvarende problemstilling gjelder ved fastsettelsen av [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.