Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt17. oktober 2018

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store kraftverk øker med ca. 3,27 milliarder kr i skatteåret 2019 sammenlignet med 2018, fra ca. 225,52 milliarder kr i 2018 til ca. 228,79 milliarder kr i 2019. Det innebærer en økning i [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i finanskomiteen 15. oktober 2018. LVK tok opp tre saker med komiteen:

1. Lovforslaget til regjeringen om redusert eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille må presiseres til kun å gjelde bolig- og fritidseiendommer. Om ikke [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. oktober 2018

VIl du bidra til miljøforbedringer i ditt vassdrag?Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Klima- og miljødepartementet varsler økt bruk av pålegg som virkemiddel for miljøforbedringer i regulerte vassdrag,se Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og Miljødepartementet, s. 96:Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 til 37 prosent. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg.Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen anslått kommunens skattebortfall som følge av avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk. Kompensasjonsordningen er omtalt slik på side 64 i Prop. 1 S:Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke bistand til fornybare prosjekter i utviklingsland. Den økte bistanden vil oppfylle løftet om dobling fra 2017-nivå.Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille for bolig- og fritidseiendommer fra 2020. Videre foreslår regjeringen at boliger skal verdsettes etter formuesgrunnlaget, og at det skal gjelde ent obligatorisk reduksjonsfaktorLes mer ...

LVK-nytt14. september 2018

LVK har mottatt invitasjon til møte med Kraftskatteutvalget. Møte vil bli avholdt 26. november.

LVK setter pris på at organisasjonens anmodning om møte er blitt etterkommet. LVK vil forut for møtet sende et notat til Kraftskatteutvalget hvor vi går nærmere gjennom forhold som utvalget bør [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. september 2018

Bladet Energi melder om resultatforbedring for kraftprodusentene, som bidrar til vekst i kraftverksbeskatningen. Det er imidlertid staten som stikker av med hele økningen, mens vertskommunene på sin side opplever ytterligere nedgang i skatte- og avgiftsinntekter.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.