Årsmøtet i Energirådet finner sted 22. mai 2023, på Thon Hotel Opera i Oslo, rett i etterkant av Eiendomsskatteseminaret. Nedenfor følger årsmøtedokumentene:

Invistasjonsbrev
Årsmelding 2022
Energirådets innstilling på valg av Energirådet
Referat fra Årsmøte 2023