Home Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 regulerer kommunes og statens rolle som planmyndighet. Loven gjelder som hovedregel også tiltak i vassdrag, men det er gjort viktige unntak for energisektoren.

Forskrifter til plan- og bygningsloven