Nyheter

LVK-nytt

LVKs årlige eiendomsskatteseminar er en sentral møteplass for politikere, nemndsmedlemmer og ansatte i kommuneadministrasjonen. I år er seminaret lagt til 11. mai 2017, samme dag som avgivelse av revidert nasjonalbudsjett. Programmet på Eiendomsskatteseminaret vil bl.a. omfatte aktuelle saker av...

produksjonsrelatert nett
LVK-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på...

Den første LVK-skolen våren 2013
LVK-nytt

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Kursdagene er 4. og 5. september og 20. og 21. november. Det er maks 40 plasser på skolen, og man bør derfor melde seg på tidlig for å sikre...

Sider

Aktiviteter

Seminar om eiendomsskatt og konsesjonskraft 11.-12. mai

LVK arrangerer seminar om eiendomsskatt 11. mai og konsesjonskraft 12. mai i KS Agenda.

Det er felles middag for...

Konsesjonskraftseminar

Påmelding her

Kommunekraft AS og LVKs...

Landsmøte 24. - 25. august 2017

LVK ber alle medlemskommunene holde av datoene for LVKs landsmøte i Tromsø.  Dette blir også et 40 års jubileum!

Medieklipp

 • Tre søkere fikk konsesjon, mens fem fikk avslag

  28. april 2017
  Les Rana Blad i en hel måned for KUN 1 kr! Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon for å drive småkraftverk i Kjerringåga i Lurøy og Kaldåga og Neverdalselva i Vefsn.
 • Små kraftverk - store utfordringer?

  28. april 2017
  I rapporten ”Små kraftverk - store utfordringer?” dokumenterer Naturvernforbundet i Hordaland de dramatiske konsekvensene en omfattende småkraftutbygging vil få for naturen og det biologiske mangfoldet.
 • Kjerag og kraft skaper liv og røre i Lysebotn - Aftenbladet.no

  28. april 2017
  Denne sommeren vil Lysebotn syde av turister og anleggsarbeidere. Samtidig som Kjerag-trafikken stiger til værs, investerer Lyse og Statnett 2–3 milliarder i fjordbygda.
 • Hvilke miljøsaker blir viktige de fire neste årene?

  27. april 2017
  Jorda står overfor to store miljøproblemer, global oppvarmig og utryddelse av arter og naturtyper, og det begynner å haste med å løse dem.
 • Hvem skal få din stemme?

  27. april 2017
  Lofoten med oljeplattformer, vernede elver lagt i rør, tidenes ulveslakt og økte klimagassutslipp? Eller skal vi endelig komme i gang med det grønne skiftet? Hva som skjer de fire neste årene avgjøres av hva du stemmer ved høstens valg.
 • Non-Schengen Terminal (185252)

  27. april 2017
  Forsyningsforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Tjenester I.1) Navn og adresser AVINOR AS 985 198 292 PB 150 Gardemoen 2061 NO Kontaktperson: Tore Dahle E-post: tore.dahle@avinor.no NUTS-kode: NO01 - Oslo og Akershus Region: Oslo og Akershus Interne