Nyheter

LVK-nytt

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets anmodingsvedtak nr 189 fra 15. desember 2018. 

Etter LVKs syn vil forslaget - i strid med Stortingets...

LVK-nytt

Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med...

Torfinn Opheim
LVK-nytt

Det ekstraordinære landsmøtet 23. mai 2019 var kalt sammen for å ta stilling til landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringene er i hovedsak foranlediget av region- og...

Sider

Aktiviteter

Seminar 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets innstilling om skatt på vannkraft og vinnkraft

Ekspertutvalget ledet av tidligere leder Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vil avlevere sin...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp