Nyheter

Møte i Gudbrandsdalen 5 desember 2019
LVK-nytt

Høringsfristen er 1. januar 2020. Det er viktig at kommmunene sender egne høringsuttalelser. LVKs høringsuttalelse finner dere nedenfor. 

LVK-nytt

Landsstyret i LVK vedtok i dag 28. november 2019 på LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Uttalelsen følger vedlagt.

Høyre ved Asheim til Europower
LVK-nytt

Landsstyret i LVK samles 28.-29. november i Oslo til strategisamling. På møtet skal LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk, også kalt Sanderudutvalget vedtas. Utvalget...

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Viken og Telemark

Møtet holdes på Quality Hotel Grand, Kongsberg, 16. og 17. januar 2020.

LVKs regionmøte for Vestland

Møtet holdes på Scandic Flesland Airport, Bergen, den 23. og 24. januar 2020.

LVKs regionmøte for Rogaland og Agder

Møtet holdes på Quality Sandnes Residens Hotel, Sandnes, 30. og 31. januar 2020.

LVK-kraftskatteskole 1. samling i Oslo

1.samling av LVK sin kraftskatteskole vil arrangeres i Oslo.
Mer informasjon om dette vil komme medio desember.

...

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. og 14. februar 2020.

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

2.samling av LVK sin kraftskatteskole vil arrangeres i Oslo.
Mer informasjon om dette vil komme medio desember.

...

Medieklipp