Nyheter

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

Den 18. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt erfaringsutveksling mellom berørte kommuner. Seminaret er innrettet mot kommuner på alle stadier i en...

LVK-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk...

verk og bruk
LVK-nytt

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som...

Sider

Aktiviteter

Eiendomskattekurs: Grunnkurs 3. september 2018 - Gardermoen

På grunn av stor etterspørsel, arrangerer LVK nye kurs om eiendomsskatt i høst:
- Grunnkurs 3. september på Gardermoen ...

Eiendomsskattekurs: Takseringskurs 4. september 2018 - Gardermoen

På grunn av stor etterspørsel, arrangerer LVK nye kurs om eiendomsskatt i høst:
- Grunnkurs 3. september på Gardermoen ...

Samordningsprosjektet for taksering av nettanlegg - møte 4. september 2018 - Gardermoen

Møte på Radisson Park Inn Gardermoen 4. september 2018 kl. 15.30 til 17.00 for kommuner som deltar i samordningsprosjektet for...

Kurs om eiendomsskatt og kommunesammenslåing, Bergen 12. september 2018

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt...

Samordningsprosjektet for taksering av nettanlegg - møte 12. september 2018 - Bergen

Møte på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen 12. september 2018 kl. 15.30 til 17.00 for kommuner som deltar i samordningsprosjektet...

Medieklipp