Nyheter

LVK-nytt

I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkepartiet og Venstre er det oppnådd enighet om «følgende anmodningsforslag, merknader og annen tekst som en del av enigheten om statsbudsjettet for 2017:

Næringsliv

36) Stortinget ber regjeringen...

LVK-nytt

215 ordførere og varaordførere fra Høyre, Frp, KrF, V, Ap, Sp, SV og MDG har i løpet av helgen undertegnet en felles protest mot finansdepartementets kutt i eiendomsskatteinntektene fra...

Helene Rognli, Målselv kommune
LVK-nytt

Landsstyret med vararepresentanter har valgt Helene Rognli (H) til ny nestleder i LVK. Helene er varaordfører i Målselv kommune og representerer det nordafjelske i AU. LVK gratulerer Helene med...

Sider

Aktiviteter

Godt vannmiljø i regulerte vassdrag - hvordan kan revisjon av konsesjonsvilkår og EUs vanndirektiv skape bedre balanse mellom kraft og miljø?

Praktiske opplysninger
Tid og sted: 11. januar 2017 kl. 1300 - 1700 i Litteraturhuset i Oslo
Deltakeravgift: kr...

Energirådsmøte 13. februar

Energirådsmøte 13. februar fra kl. 1030 - 1500 i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 15. februar 2017

Møtet holdes i Akersgaten 30

Medieklipp