Nyheter

LVK-nytt

Kommunene Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol, med partshjelp fra LVK, har anket Gulating lagmannsretts dom av 28. juni 2016 til Høyesterett. I motsetning til Stavanger tingrett kom Gulating lagmannsrett til at domstolene kan overprøve nemndenes  verdsettelseskjønn fullt ut. Lagmannsretten mente ...

LVK-nytt

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet er villig til å se på kraftskattereglene.

LVK-nytt

LVKs energirettsskole arrangeres på nytt denne høsten, men skynd deg med påmeldingen - fristen går ut 21. august 2016! Vi har 40 plasser og det begynner å fylle seg opp. Tildeling av plasser skjer...

Sider

Medieklipp