Nyheter

LVK-nytt

LVK har mottatt invitasjon til møte med Kraftskatteutvalget. Møte vil bli avholdt 26. november.

LVK setter pris på at organisasjonens anmodning om møte er blitt etterkommet. LVK vil forut for møtet sende et notat til Kraftskatteutvalget hvor vi går nærmere gjennom forhold som utvalget bør...

LVK-nytt

Bladet Energi melder om resultatforbedring for kraftprodusentene, som bidrar til vekst i kraftverksbeskatningen. Det er imidlertid staten som stikker av med hele økningen, mens vertskommunene på...

LVK-nytt

Europower og Kommunal Rapport skriver at det kan bli konsekvenser for flere kommuner når et ekspertutvalg skal vurdere norsk kraftverksbeskatning. Leder av ekspertutvalget, Per Sanderud, vil ikke...

Sider

Aktiviteter

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - 19. oktober 2018

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Myndighetene skal prioritere saker om...

Landsstyrets strategimøte 29. - 30. november 2018

Møte holdes på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo

Ekstraordinært landsmøte 22. mai 2019

Hold av  dagene 22. og 23. mai 2019 til ekstraordinært landsmøte, eiendomsskatteseminar og konsesjonskraftseminar.

...

Medieklipp