Nyheter

LVK-nytt

LVKs energirettsskole arrangeres på nytt denne høsten, men skynd deg med påmeldingen - fristen går ut 21. august 2016! Vi har 40 plasser og det begynner å fylle seg opp. Tildeling av plasser skjer etter først til mølla-prinsippet. Første samling er fra 5.-6. september i Oslo og andre samling er...

LVK-nytt

I bladet Energi nr. 6 2016 har LVK på trykk et innlegg om vannforvaltningsplanene. Bakgrunnen for innlegget er et oppslag i forrige nummer av Energi der Energi Norge går hardt ut mot...

LVK-nytt

LVKs energirettsskole starter opp igjen til høsten. LVK-skolen gir en grundig innføring i energi- og miljøretten på vannkraftsektoren og vertskommunenes rolle. Vi tar også opp aktuelle temaer og...

Sider

Aktiviteter

LVK - Energirettsskole 1. samling

LVK - Energirettsskole starter til høsten

LVK - Energirettsskole 2. samling

Høstens Energisskole har følgende samlinger:

05.-06. september
26.-27. oktober

Medieklipp

 • - Trua natur vil gå tapt

  26. august 2016
  I dag har Senterpartiet lagt fram forslag til nytt partiprogram.
 • Pensjonseffekt i Statnett

  26. august 2016
  Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2016 var 696 millioner kroner (823 millioner kroner i 1.
 • Resultat 1. halvår 2016

  26. august 2016
  Reduksjonen i underliggende resultat skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader i 1.
 • Samarbeider om hydrogen

  26. august 2016
  NVE og Småkraftforeninga har signert en treårig avtale om forskning og utvikling rundt temaet hydrogenproduksjon ved småkraftverk.
 • MeldingsID: 408212

  26. august 2016
  Utsteder Statnett SF UtstederID STANE Instrument Marked OB Kategori FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig Informasjonspliktige opplysninger Lagringspliktig melding Vedlegg Statnett H1 2016 NO.pdf Tittel Statnett SF - Resultat 1.
 • Mobilstråling er fortsatt ikke farlig

  25. august 2016
  Når man begynner å se nærmere på de vitenskapelige studiene, rakner det