Nyheter

LVK-nytt

Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftanlegg er redusert med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2017.  Dersom renten ikke justeres i samsvar med den generelle rentenedgangen, vil...

LVK-nytt

Høyesterett har i dom 15. februar 2017 kommet til at et ansvarlig lån fra Rauma kommune til Rauma Energi AS var å anse som egenkapital og ikke lån. Rauma Energi AS får derfor ikke fradrag for...

LVK-nytt

LVK har sendt utkast til høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til innsyn- og klagerett for kommunene ved verdsettelse av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Høringsfristen er 8....

Sider

Medieklipp

 • Trebarnsmoren Regine jobber som lærer og driver gård med 110 sauer - Aftenbladet.no

  27. februar 2017
  Ikke alle bønder i distriktene slukker lyset i fjøset. På Heskestad i Lund lever landbruket i beste velgående - med strøm fra eget minikraftverk.
 • EN-17-01: Avløpsanlegg Femundsenden

  24. februar 2017
  Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser ABAKUS AS 983335543 Postboks 128 ENGERDAL 2440 NO Kontaktperson: Svend Hoff Johnstad Telefon: +47 95908726 E-post: svend.hoff.johnstad@abakus.as NUTS-kode: NO0
 • Vi er optimistiske på vegne av nye BYN

  23. februar 2017
  (sammenslått kommune i Bindal og Ytre Namdal)
 • Oljeselskapene vil bruke mer

  23. februar 2017
  Oljeselskapene forventer at de vil investere 149,4 milliarder kroner i år, som er mer enn de spådde i fjor høst.
 • Hamnevegen, Vei og VA

  23. februar 2017
  Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Sweco Norge AS, avd. Steinkjer 967 032 271 Bomvn.
 • Rekordkontraktar held alle mann i arbeid

  23. februar 2017
  - Berre i løpet av årets to første månader har me nådd budsjettmåla for 2017, seier dagleg leiar Aril Klette Steinsvik.