Nyheter

LVK-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk skal fordeles på den enkelte kommune.

verk og bruk
LVK-nytt

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som...

LVK-nytt

Oslo tingrett har i dom 13. juni 2018 gitt staten medhold i at kraftselskapene ikke kan utgiftsføre damrehabiliteringer som følger av offentlige pålegg ved fastsetting av alminnelig inntekt og...

Sider

Aktiviteter

Kurs i eiendomskatt - grunnkurs 3/9 - takseringskurs 4/9 - Gardermoen

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt...

Kurs om eiendomsskatt og kommunesammenslåing, Bergen 12. september 2018

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt...

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - 19. oktober 2018

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. 

Medieklipp