Nyheter

Hydro - Sunndal
LVK-nytt

LVK har utarbeidet et utkast til brev fra kommunene til Fylkesmannen for melding av eiendomsskattetap som følge av endringene i verk og bruk-skatten. Merk at det er reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget som meldes inn. LVK mener at også skattetapet må meldes inn.

LVK-nytt

LVK har i tidligere LVK-nytt informert om kommunenes innrapportering av redusert...

LVK-nytt

I svar til LVK beklager Skattedirektoratet at tidligere meldinger har vært uklare og kan oppfattes som at det er foretatt endringer av den enkelte kommunes rett til naturressursskatt.

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Landsstyremøte 4. april 2019

Møtet holdes på Grand Hotel møtesenter

Landsstyremøte 22. mai 2018

Møte holdes på Radisson Blu Airport Hotel,  Gardermoen kl. 0900 - 11.30.

Eiendomsskatteseminar 22. mai 2019

Eiendomsskatteseminar og ESU åsmøte  holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 22. mai kl. 1230 - 1600

Middag...

Ekstraordinært landsmøte 23. mai 2019

Hold av  23. mai 2019 til ekstraordinært landsmøte på Radisson Blu Aiport Hotel Gardermoen fra kl. 0900 - 1130. 

 

Medieklipp