Nyheter

LVK-nytt

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som LVK jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.

LVK-nytt

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i...

LVK-nytt

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har...

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 6. februar 2019

Møtet holdes i Akersgaten 30, 6. etasje

Landsstyremøte 7. februar 2019

Landsstyremøte holdes på Thon Hotel Bristol

Seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag

14. FEBRUAR 2019, THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN, KL. 10 – 15     

«Potensialet for miljøforbedring i gamle...

Energirådsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Medieklipp