Nyheter

LVK-nytt

I bladet Energi nr. 6 2016 har LVK på trykk et innlegg om vannforvaltningsplanene. Bakgrunnen for innlegget er et oppslag i forrige nummer av Energi der Energi Norge går hardt ut mot vannforvaltningsplanene, som organisasjonen mener kan gi betydelige produksjonstap for medlemmene. LVKs syn er at...

LVK-nytt

LVKs energirettsskole starter opp igjen til høsten. LVK-skolen gir en grundig innføring i energi- og miljøretten på vannkraftsektoren og vertskommunenes rolle. Vi tar også opp aktuelle temaer og...

LVK-nytt

LVK og fylkeskommunene vant enstemmig i Høyesterett i saken om leveringssikkerhet for konsesjonskraft (force majeure) mot Hydro og Energi Norge.

Dommen er svært gledelig for kommunene og...

Sider

Medieklipp