Nyheter

Siv Jensen
LVK-nytt

Et flertall på Stortinget 5. desember 2016 vedtok statsbudsjettet for 2017 med følgende merknad: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». LVK purrer i brev 17. januar 2017 på svar fra finansdepartementet.    

Ny skatteforvaltningslov
LVK-nytt

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes...

Høyesterett
LVK-nytt

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken. 

Sider

Aktiviteter

Medieklipp

 • Har funne vikingsverd i Sogndal

  21. januar 2017
  Langt oppe i ein dal i Sogndal kommune har arkeologar gjort eit heilt spesielt funn. Utgravingar tyder på at det har levd finfolk i Øvstedalen.
 • Dansk-norsk kabelkrig

  20. januar 2017
  Statnett mener danske energimyndigheter vil gjøre strømkabelen Skagerak 4 dyrere - og at det kan gå ut over strømkundene.
 • – Me valde riktig framgangsmåte

  19. januar 2017
  – Resultatet var at me klarte å få ei løysing som var 200 millionar dyrare enn det rimelegaste alternativet NVE kunne tilrå reint fagleg, sa Askeland i samband med opninga onsdag.
 • Kommentar: En skuffende nordisk samekonvensjon

  19. januar 2017
  Norge er sammen med Sverige og Finland blitt holdt fram som veivisere i det internasjonale samarbeidet for å styrke urfolks rettigheter. Men den nordiske menneskerettighetsfakkelen er i ferd med å slukne etter at regjeringene har lagt fram en skuffende nordisk samekonvensjon.
 • En skuffende nordisk samekonvensjon

  19. januar 2017
  (Kommentar): Norge er sammen med Sverige og Finland blitt holdt fram som veivisere i det internasjonale samarbeidet for å styrke urfolks rettigheter. Men den nordiske menneskerettighetsfakkelen er i ferd med å slukne etter at regjeringene har lagt fram en skuffende nordisk samekonvensjon.
 • Slår eit slag for utsiktsrydding

  19. januar 2017
  Også på Radøy er det mange vegstrekningar, utsiktspunkt og siktlinjer i landskapet elles som med fordel kan ryddast. - Både langs vegane våre og langs kraftlinjer vil det vera ein stor fordel å få rydda unna skog og kratt, seier Radøy-ordførar Jon Askeland.