Nyheter

LVK-nytt

I Statsbudsjettet 2018 I Prop. 1 LS (2017-2018) kap 7 fremmer regjeringen forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på verk og bruk. Forslaget om å oppheve verk og bruk-begrepet og unnta produksjonsinnstallasjoner og -utstyr vil ramme mer enn 300 kommuner. Særlig industrikommunene som vil få...

LVK-nytt

Forslag til regler om innsyns- og klagerett ble sendt på høring 8. desember 2016. Departementet mente at kommunene ikke skulle gis innsyns- og klagerett. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 (...

LVK-nytt

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som...

Sider

Aktiviteter

LVK - Energirettsskolen 2017

LVK - Energirettsskolens andre samling finner sted 20. og 21. november.

 

Regionmøte 11. - 12. januar på Quality Hotel Grand i Kongsberg

Regionmøte for LVKs medlemskommuner i Buskerud og Telemark holdes på Quality Hotel Grand 11. og 12. januar 2018

Mer...

Regionmøte 18. - 19. januar på Scandic Kristiansand Bystranda

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland holdes på Scandic Kristiansand Bystranda hotell 18....

Regionmøte 1. - 2. februar på Hotel Zander K i Bergen

Regionmøtet for LVKs medlemskommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane holdes på Hotel Zander K 1. og 2. februar 2018.

...

Regionmøte 8. - 9. februar på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Møre og Romsdal og Sør- og Nord-Trøndelag holdes på Scandic Nidelven Hotel 8. og 9....

Medieklipp

 • Non-Schengen Terminal (185252)

  19. oktober 2017
  Forsyningsforskriften Kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Tjenester I.1) Navn og adresser AVINOR AS 985 198 292 PB 150 Gardemoen 2061 NO Kontaktperson: Tore Dahle E-post: tore.dahle@avinor.no NUTS-kode: NO01 - Oslo og Akershus Region: Oslo og Akershus Internettadresse(r): Netts
 • Eit mørkeblått statsbudsjett

  19. oktober 2017
  Sist oppdatert: 19. oktober 2017, kl. 14:32 Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker LesarbrevLO Ytre Sogn er misfornøgd med statsbudsjettet som blei lagt fram førre veke. Arbeid til alle og sosial utjamning er to av LO sine viktigaste mål.
 • Ønsker «mobilbruk-regel» for strøm: Storforbruk kan gi strømsjokk

  19. oktober 2017
  Bruker du ekstra mye strøm i perioder kan du få høyere regning, slik som når du går over grensen for mobildata. Det foreslår NVE.
 • Eiendomsskatt på vikende front

  19. oktober 2017
  Kommentar. Regjeringen fortsetter korstoget mot eiendomsskatt med stadig nye innskrenkninger.
 • Oppheimsdalen vert skåna for kraftliner

  19. oktober 2017
  Berre dagar etter at Voss Energi søkte konsesjon for kraftlinje gjennom Oppheimsdalen til Myrkdalen, har selskapet trekt søknaden.
 • Fanøy-pasient måtte i helikopter, igjen - heilikopteret kunne ikkje lande, denne gongen heller

  18. oktober 2017
  Sist oppdatert: 18. oktober 2017, kl. 13:31 Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker Fredag vart ein mann på Fanøya kritisk sjuk og legen kravde at pasienten måtte hentast i helikopter. Redningshelikopteret var kort tid etter over Fanøy utan å finne eigna landingsplass.