Nyheter

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

I Tromsø i 2017 vedtok LVKs landsmøte at neste ordinære landsmøte skal finne sted i august 2020. LVK har imidlertid fått flere henvendelser fra medlemskommuner og landsstyremedlemmer om at det er behov for å gjøre vedtektsendringer, for å være i forkant av regionreform og ny fylkesinndeling. Som...

Sunndal Hydro
LVK-nytt

LVK har bedt Stortinget om en lovpresisiering hvor det klart fremgår at kommuner ikke behøver å utvide eiendomsskatten til næring for å kunne benytte overgangsordningen med utfasing av...

LVK-nytt

Finanskomiteens merknader til representantforslag om lovpresisering og utsatt iverksetting av endringene i eiendomsskatteloven er utsatt til 8. juni. Det fremgår av Stortingets hjemmeside....

Sider

Aktiviteter

Medieklipp