Nyheter

LVK-nytt

SINTEF har som varslet nå utgitt en oppdatert Planbok for kraftnett, som gjelder kostnader i transmisjonsnettet. KSE har i den anledning utarbeidet en veileder for taksering av kraftnettet.

LVK-nytt

SSB har publisert foreløpige KOSTRA-tall for 2018, samt oversikt over kommunenes eiendomsskattevalg for 2019. Oversikten viser at det er 62 kommuner som har valgt å skrive ut eiendomsskatt etter...

Hydro - Sunndal
LVK-nytt

LVK har utarbeidet et utkast til brev fra kommunene til Fylkesmannen for melding av eiendomsskattetap som følge av endringene i verk og bruk-skatten. Merk at det er reduksjon i eiendomsskatte...

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Landsstyremøte 4. april 2019

Møtet holdes på Grand Hotel møtesenter

Landsstyremøte 22. mai 2018

Møte holdes på Radisson Blu Airport Hotel,  Gardermoen kl. 0900 - 11.30.

Eiendomsskatteseminar 22. mai 2019

Eiendomsskatteseminar og ESU åsmøte  holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 22. mai kl. 1100 - 1600.
Seminaret...

Medieklipp