Nyheter

LVK-nytt

Europower skriver i en artikkel i dag at grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftverk er redusert 54 milliarder kroner på ett år. Det vil redusere vannkraftkommunenes skatteinntekter med 379 millioner kroner neste år. Det viser tallene Europower har fått fra Skattedirektoratet. 

LVK-nytt

LVK har mottatt informasjon fra flere medlemskommuner som varsler om til dels betydelige reduksjoner i eiendomsskattegrunnlagene for kraftverk for 2017 sammenlignet med tidligere år.

Vi ber...

LVK-nytt

I Statsbudsjettet for 2017 varsler Regjeringen en økning av grunnrenteskattesatsen med 1,3%. Begrunnelsen er at man ønsker å kompensere for skattebortfallet som følger av redusert sats for...

Sider

Medieklipp

 • Går på en skattemell i 2017

  20. oktober 2016
  Nore og Uvdal kommune mister 14, 6 millioner kroner i eiendomsskatt fra kraftverkene i 2017.
 • VVA-anlegg ved Frøyen skule, Kalvåg

  20. oktober 2016
  Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon iVest Consult AS 993456721 Strandgata 15 6900 Florø NO Kontaktperson: Trygve Riste Telefon: +47 99279840 E-post: tjr@ivestconsult.n
 • Ny kraftlinje gir sikrere strøm til vinteren

  20. oktober 2016
  DEL Statnetts nye kraftledning fra Ofoten til Balsfjord nærmer seg ferdigstillelse. Nå har Statnett spenningssatt også strekningen Bardufoss til Balsfjord. I september i år satt de strøm på ledningen fra Ofoten til Kvandal. – Vi holder fremdrift som forutsatt.
 • Ny kraftlinje gir sikrere strøm til vinteren

  20. oktober 2016
  Statnetts nye kraftledning fra Ofoten til Balsfjord nærmer seg ferdigstillelse. Nå har Statnett spenningssatt også strekningen Bardufoss til Balsfjord. I september i år satt de strøm på ledningen fra Ofoten til Kvandal. – Vi holder fremdrift som forutsatt.
 • Gode tider for småkraftselskap

  20. oktober 2016
  Trass i lav straumpris, tener fleire småkraftverka gode pengar. – Byggekostnaden per produserte kilowattime er avgjerande, sier leier av Småkraftforeninga.
 • Sivilombudsmannen refser politiet for monstermast-aksjon

  19. oktober 2016
  Politiet nedla ulovlig forbud mot ferdsel i området der kraftlinjen Sima-Samnanger ble bygd og må tåle kraftig kritikk for sin håndtering av saken.