Nyheter

LVK-nytt

LVK støtter forslagene i dokument 8:158 S (2017-2018) om utsetting av ikrafttredelse av nye eiendomsskatteregler og presisering av overgangsregelen for verk og bruk. Det fremgår av LVKs brev til finanskomiteen 19. april 2018, som kan leses nedenfor.

LVK-nytt

Vi har gleden av å melde at ACER-topp Christophe Gence-Creux kommer på årets konsesjonskraftseminar 24. mai for å snakke om EU's energiunion, tredje energimarkedspakke og ACER.

LVK-nytt

LVK arrangerer spesialkurs i taksering tirsdag 5. juni i Bergen. På kurset vil det bli gitt en orientering om hvilke konsekvenser endringene i eiendomsskatteloven får for takseringen i 2018/2019...

Sider

Aktiviteter

Eiendomsskatteseminar 23. mai 2018

LVK inviterer medlemskommunene til det årlige eiendomskatteseminaret, som finner sted 23. mai 2018 i Oslo.

Konsesjonskraftseminar 24. mai 2018

Vinterens regionmøter i LVK med 422 deltakere fra 129 medlemskommuner har vist en økende interesse for å ta vare på «en andel...

Årsmøte i Energirådet

Årsmøtet i Energirådet holdes på KS-Agenda i forbindelse med Konsesjonskraftseminaret.

Eiendomsskatt - spesialkurs i nye takseringsregler i Bergen - 5. juni

LVK arrangerer spesialkurs i taksering i lys av endringene i eiendomsskatteloven. Målgruppen for kurset er kommunenes...

Medieklipp