Nyheter

LVK-nytt

LVKs sekretariat minner om at medlemskommunene er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. Sekretariatet har i samarbeid med LVKs Eiendomsskatteutvalg utarbeidet en veiledning til...

LVK-nytt

LVK har sammen med KS Bedrift Energi, Distriktsenergi, NITO, El og IT Forbundet og Tekna stilt seg bak representantforslaget om endring av krav til funksjonelt skille. I felles opprop ber...

LVK-nytt

Finansdepartementet har i tolkningsuttalelse 11. januar 2018 presisert hvordan departementet mener nye eiendomsskattereglene skal forstås. Nedenfor følger våre kommentarer. Uttalelsen fra...

Sider

Aktiviteter

Regionmøte 6. - 7. mars på Scandic Hamar Hotel

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland holdes på Scandic Hamar Hotel 6. - 7. mars 2018.

...

Energirådsmøte 17. april 2018

Møtet holdes i Akersgaten 30, 6. etg

Arbeidsutvalgsmøte 17. april 2018

Møtet holdes i Akersgaten 30.

Landsstyremøte 17. april 2018

Møte holdes på Grand Hotel

Medieklipp