Nyheter

LVK-nytt

Opptak fra møte om Kraftutvalgets innstilling 3.oktober er lagt ut på LVKs hjemmesider under Høring og publikasjoner.

Det ligger et opptak med foredragene til Per Sanderud, Caroling Lund og...

LVK-nytt

I Statsbudsjett 2020 - saker fra OED (Prop 1 S (2019-2020) OED) opplyser Regjeringen at den vil komme tilbake med egen sak om utjevning av nettariffene til våren 2020. Videre opplyses det om at...

LVK-nytt

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å redusere satsen fra 5 til 4 promille for bolig og fritidseiendom fra 2021. Videre foreslår regjeringen nye regler for eiendomsskatt ved...

Sider

Aktiviteter

Medieklipp