Nyheter

Budsjettforliket 2018
LVK-nytt

Stortinget har vedtatt nye regler for eiendomsskatt på verk og bruk. Reglene trer i kraft 1. januar 2019, men kommunene må ta høyde for de nye reglene i sitt budsjett for 2018. Nedenfor følger en kort oversikt over reglene, konsekvensene og hva kommunene kan eller bør gjøre. Endringene vil bli...

LVK-nytt

LVK understreket i høringen 24. oktober 2017 at en retaksering, som er forutsatt å være på plass senest innen 1. mars 2019, ikke er gjennomførbart. Merknadene fra finanskomiteen har ikke ført til...

Sider

Aktiviteter

Regionmøte 11. - 12. januar på Quality Hotel Grand i Kongsberg

Regionmøte for LVKs medlemskommuner i Buskerud og Telemark holdes på Quality Hotel Grand 11. og 12. januar 2018

...

Regionmøte 18. - 19. januar på Scandic Kristiansand Bystranda

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland holdes på Scandic Kristiansand Bystranda hotell 18....

Regionmøte 1. - 2. februar på Hotel Zander K i Bergen

Regionmøtet for LVKs medlemskommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane holdes på Hotel Zander K 1. og 2. februar 2018.

...

Regionmøte 8. - 9. februar på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag holdes på Scandic Nidelven Hotel 8. og 9. februar 2018....

Regionmøte 13. - 14. februar på Radisson Blue Hotel i Bodø

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Nordland holdes på Radisson Blue Hotel i Bodø i 2018.

...

Regionmøte 15. - 16. februar på Scandic Ishavshotel i Tromsø

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Troms og Finnmark holdes på Scandic Ishavshotel i Tromsø 15. - 16. februar 2018....

Medieklipp