Nyheter

Høyesterett
LVK-nytt

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner.

 

LVK-nytt

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets...

LVK-nytt

Finansdepartementet har 21. mai 2019 avgitt tolkningsuttalelse om forståelse av de nye reglene ved avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk og overgangsregelen. LVK har sammen med...

Sider

Aktiviteter

Seminar 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets innstilling om skatt på vannkraft og vinnkraft

Ekspertutvalget ledet av tidligere leder Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vil avlevere sin...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp