Nyheter

LVK-nytt

Borgarting lagmannsrett har i dom 31. oktober 2018 konkludert med at Oslo kommune hadde oversittet utskrivingsfristen i 2016, og derfor må tilbakebetale eiendomsskatten til saksøkerne for dette året. Etter eiendomsskatteloven § 14 er fristen for utskrivning av eiendomsskatt 1. mars. Oslo kommune...

LVK-nytt

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) reiser spørsmål ved hva som er formålet med Statkrafts restriktive holdning til revisjonssakene, slik de fremstilte det i et innlegg på energidagene...

LVK-nytt

SFS har opplyst at kommunene først vil motta lister elektronisk første halvdel av november. 

Sider

Aktiviteter

Landsstyrets strategimøte 29. - 30. november 2018

Møte holdes på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo

Ekstraordinært landsmøte 22. mai 2019

Hold av  dagene 22. og 23. mai 2019 til ekstraordinært landsmøte, eiendomsskatteseminar og konsesjonskraftseminar.

...

Eiendomsskatteseminar 22. mai 2019

Hold av dagene 22. og 23. mai til ekstraordinært landsmøte, eiendomsskatteseminar og konsesjonskraftseminar

Mer...

Konsejsonskraftseminar 23. mai 2019

Hold av dagene 22. og 23. mai 2019 til ekstra ordinært landsmøte, eiendomsskatteseminar og konsesjonskraftseminar.

Mer...

Medieklipp

 • Industrikommunene leverer

  12. november 2018
  - Ligger an til at tapet i 2019 kompenseres fullt ut.
 • På tide å få allemannsretten inn i Grunnloven!

  12. november 2018
  Sist oppdatert: 12. november 2018, kl. 13:41 LeserbrevAllemannsretten er en sentral del av vår kultur og noe av det beste ved å bo i...
 • Kragerø vil bli nasjonalparkkommune

  12. november 2018
  Energi og miljø. Kommunestyret i Kragerø har bestemt at kommunen skal søke om å få bli nasjonalparkkommune.
 • Nedgang i tapstall på sau

  12. november 2018
  MeningerRovviltnemnda er glade for at tapstala for sau tapt på beite er mindre i 2018 enn på mange år. Dette gjeld spesielt for jerv og...
 • Fleire steifdyr av ulv uroar oss

  12. november 2018
  debatt Rovviltnemnda er glade for at tapstala for sau tapt på beite er mindre i 2018 enn på mange år. Dette gjeld spesielt for jerv og...
 • Allemannsretten inn i Grunnloven!

  12. november 2018
  Allemannsretten er en sentral del av vår kultur og noe av det beste ved å bo i Norge. I høst skal Stortinget avgjøre om allemannsretten...