Nyheter

LVK-nytt

Ifølge Jeløya-plattformen vil den blågrønne regjeringen «[a]t kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger».

Det blir vist til at «[f]olks hjem og fritidsbolig skal...

LVK-nytt

Ifølge Høyre, Frp og Venstres nye regjeringsplattform, vil regjeringen «[s]ette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft».

Bokrygger
LVK-nytt

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsbrev av 5....

Sider

Medieklipp