Skip to content

Redusert eiendomsskatt på kraftverk for 2022

LVK har mottatt oppdaterte tall fra skatteetaten som viser det samlede eiendomsskattegrunnlaget for skatteåret 2022.

LVK har mottatt oppdaterte og «endelige» tall fra skatteetaten som viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for store vannkraftanlegg (over 10 000 kVA) for skatteåret 2022 er ca. kr. 260,3 milliarder. Dette innebærer en reduksjon i skattegrunnlaget på kr. 33,9 milliarder fra 2021.

Den samlede reduksjonen i kommunenes inntekter fra eiendomsskatt fra 2021 til 2022 er ca. kr. 237,3 millioner (forutsatt en skattesats på 7 promille).

Årsaken til reduksjonen er den svært lave kraftprisen i 2020. Når reduksjonen ikke blir større , skyldes det at prisen i 2020 erstatter prisen i 2015 som også var lav.

(Som det fremgår av LVK-nytt 7. november 2021, viste foreløpige tall fra skatteetaten at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for skatteåret 2022 ville bli ca. kr. 262,6 milliarder. Det innebar en reduksjon på ca. kr. 31,6 milliarder fra skatteåret 2021.)