Nyheter

LVK-nytt

LVKs landsmøte var opprinnelig berammet til 27. og 28. august 2020 i Trondheim. Som følge av koronasituasjonen har landsstyret besluttet å utsette landsmøtet til 11. – 12. november 2020.  

LVK-nytt

Olje og energiminister Tina Bru presenterte idag Stortingmeldingen om konsesjonsreglene for vindkraft. Det foreslås vesentlige innstramminger i dagens regelverk. Endringene som varsles er i stor...

LVK-nytt

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved fremstilling...

Sider

Aktiviteter

LVK Energiskole i Oslo

LVK sin energiskole vil arrangeres i Oslo.

Mer informasjon om programmet vil komme snarlig.

Pris for LVKs...

LVKs landsmøte 11. – 12. november 2020

LVKs landsmøte var opprinnelig berammet til 27. og 28. august 2020 i Trondheim. Som følge av koronasituasjonen har landsstyret...

Medieklipp