Nyheter

Toppbilde for Eiendomsskatteseminaret 19. mai
LVK-nytt

LVKs årlige eiendomsskatteseminar blir gjennomført digitalt også i år. Dato for seminaret er 19. mai, fra kl. 09.00 til kl.12.30.

Toppbilde for Konsesjonskraftseminaret 20. mai
LVK-nytt

Kommunekraft og LVKs årlige konsesjonskraftseminar blir digitalt også i år. Dato for seminaret er satt til 20. mai, fra kl. 09.00 til kl.12.00.

Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
LVK-nytt

Er det behov for egne skatteregler for næringer som gjør bruk av natur som innsatsfaktor, og hvis så, bør deler av de skatteinntekter som måtte komme tilfalle de berørte lokalsamfunn? Dette er to...

Sider

Aktiviteter

Eiendomsskatteseminar (webinar)

LVK arrangerer Eiendomsskatteseminar onsdag 19. mai 2021. fra kl. 0900-1230.
...

Konsesjonskraftseminar (webinar)

Kommunekraft arrangerer Konsesjonskraftseminar torsdag 20. mai 2021, fra kl 0900-1200. 
...

LVK Energirådet - årsmøte 2021

Frist for påmelding er onsdag 12. mai.
...

LVK Landsstyrets sommermøte

LVK Landsstyrets sommermøte avholdes digitalt torsdag 10. juni 2021, fra kl. 0830-1500. 

Innkallelse og dagsorden...

Medieklipp