Nyheter

LVK-nytt

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til damrehabilitering er vedlikeholdsutgifter som skal avskrives over 67 år. Dommen har stor betydning for...

Stillfoto fra dokumentaren
LVK-nytt

I morgen kl. 21.20 sendes dokumentaren Vannkraft – arvesølv fra fjellheimen, på NRK 2 og på nett! Vannkraftens...

LVK-nytt

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En...

Sider

Aktiviteter

LVKs landsmøte 11. november 2020 (digitalt)

Grunnet den senere tids utvikling i covid-19 situasjonen har LVK nå besluttet at landsmøtet 2020 skal avholdes digitalt. Vi...

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - webinar

LVK har lenge vært engasjert i å bedre miljøet i vassdrag med kraftproduksjon. Vi har tidligere arrangert flere seminarer, og...

Medieklipp