Nyheter

LVK-nytt

LVK-skolen om "kraftskatt og eiendomsskatt" starter opp i februar 2020, med påmeldingsfrist 31. januar. Kurset er forbeholdt medlemskommunene og for deg som vil lære mer om kraftskatteregimet i teori og praksis.

LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to...

LVK-nytt

Høringsfristen for Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16, gikk ut 1. januar 2020. Det er i alt innkommet 327 høringssvar, og av disse er 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En...

LVK-nytt

LVK ønsker alle medlemskommuner og samarbeidsparter

God Jul og et kraftfullt Godt nytt år!

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Rogaland og Agder

Møtet holdes på Quality Sandnes Residens Hotel, Sandnes, 30. januar  kl. 1100 og avsluttes med lunsj 31. januar 2020 kl. 1300...

LVK-kraftskatteskole 1. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 14. februar 2020 kl. 13.00....

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

LVK-SKOLEN – «KRAFTSKATT OG EIENDOMSSKATT» – NYE KURS VÅREN 2020
«Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil...

LVKs regionmøte for Nordland

Møtet holdes på Scandic Bodø hotel 27. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 28. februar 2020 kl. 1300.

...

LVKs regionmøte for Innlandet

Møtet holdes på Scandic Hafjell 9. mars fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 10. mars kl. 1300.

...

Medieklipp