Nyheter

LVK-nytt

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes interesser i vindkraftsaker. I komiteens innstilling til Meld.28 St. (2019-2020) – Vindkraft på land, blir...

landsstyret 2020-2022
LVK-nytt

Etter at vedtektene ble endret på det ekstraordinære landsmøtet til LVK i august 2019, for å tilpasse styrets sammensetning til den nye regioninndelingen i landet, består styret i LVK etter...

Torfinn Opheim
LVK-nytt

Torfinn Opheim ble enstemmig valgt på LVKs landsmøte 11. november 2020. VValget gjelder for to år. Vi gratulerer!

Sider

Medieklipp