Nyheter

Toppbanner til pressemelding for Naturressurskommunene
LVK-nytt

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommuneorganisasjoner med store naturressursbaserte virksomheter. Medlemmer er LVK - vannkraftkommunene, USS - utmarkskommunene, LNVK – vindkraftkommunene, Industrikommunene og NPK – ilandføringskommunene. Til sammen er 220 kommuner organisert...

LVK-nytt

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å ta hensyn til samvirkningen med selskapsskatten. Endringsforslaget - som blant annet innebærer en satsøkning på...

Statsbudsjettet 2022
LVK-nytt

Regjeringen foreslår innført en vindkraftavgift på 1 øre/KWh, som vil gi et samlet proveny på 165 mill kr til vindkraftkommunene.

Sider

Aktiviteter

LVK Regionmøte Innlandet 12.-13. januar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå! 

LVK Regionmøte Viken og Vestfold og Telemark 19.-20. januar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå!

LVK Regionmøte Vestland 26.-27. januar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå!

LVK Regionmøte Agder og Rogaland 1.-2. februar 2022

Lenke til påmelding, samt annen genrell informasjon kommer. Hold av datoen allerede nå!

Medieklipp