Nyheter

LVK-nytt

LVK har inngitt høringsuttalelse til forslaget om endringer i grunnrenteskatten for å håndtere samvirkning med selskapsskatten. Regjeringens endringsforslag har sammenheng med lovendringen som trådte i kraft med virkning for inntektsåret 2021 som innebærer at det for nye vannkraftprosjekter er...

LVK-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker...

LVK-nytt

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår...

Sider

Medieklipp