Nyheter

LVK-nytt

Det betyr at Oslo tingretts dom 15. juni 2021 blir stående. I dommen fikk kommunene Bremanger, Sogndal, Voss, Kvam, Vaksdal, Modalen, Vik, Samnanger, Høyanger, Ulvik, Eidfjord, Masfjorden og Gulen fullt medhold i at vedtak fra skatteklagenemnda om eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg...

Logoer for alle organisasjonene omtalt i artikkelen
LVK-nytt

Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil...

LVK-nytt

Kommunene er en viktig del av vårt demokrati. Kommunene er viktige høringsinstanser og prinsippet om lokalt selvstyre er grunnlovfestet. I Europarådets Charter av 15. oktober 1985 – som Norge har...

Sider

Medieklipp