Nyheter

LVK-nytt

Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 er tema på alle regionmøtene. Utvalgtes forslag er også kommentert  i Finanskomiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, se Finanskomiteens innstilling Innst.3 S, som er inntatt nedenfor:  

LVK-nytt

LVK-skolen om "kraftskatt og eiendomsskatt" starter opp i februar 2020, med påmeldingsfrist 31. januar. Kurset er forbeholdt medlemskommunene og for deg som vil lære mer om kraftskatteregimet i...

LVK-nytt

Høringsfristen for Sanderud-utvalgets innstilling, NOU 2019:16, gikk ut 1. januar 2020. Det er i alt innkommet 327 høringssvar, og av disse er 316, eller 97 %, negative til utvalgets forslag. En...

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Nordland

Møtet holdes på Scandic Bodø hotel 27. februar fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 28. februar 2020 kl. 1300.

...

LVKs regionmøte for Innlandet

Møtet holdes på Scandic Hafjell 9. mars fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 10. mars kl. 1300.

...

LVKs regionmøte for Troms og Finnmark

Møtet holdes på Scandic Ishavshotell, Tromsø 12. mars fra kl. 1100 og avsluttes med lunsj 13. mars 2020 kl. 1300.

...

LVK Energiskole 1. samling i Oslo

1.samling av LVK sin energiskole vil arrangeres i Oslo.
Mer informasjon om programmet vil komme snarlig.

Pris for...

LVKs landmøte 26. og 28. august 2020 i Trondheim

LVK arrangerer sitt landsmøte i 2020 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

LVK Energiskole 2. samling i Oslo

2.samling av LVK sin energiskole vil arrangeres i Oslo.

Mer informasjon om programmet vil komme snarlig.

Pris...

Medieklipp