Skip to content

"Kommunene skal tynes" skriver Nationen i dag

“Inntektssystemutvalget vil svekke kommunenes inntekter fra lokale naturressurser. Det er et særdeles dårlig forslag – når målet er å bygge ut mest mulig fornybar kraft” skriver Nationen etter at Intekssystemutvalget fremla sin rapport i dag. LVK stiller seg bak dette utsagnet.

Les hele artikkelen her.

Bli med på dagens webinar hvor vi går nærmere  igjennom Inntektssystemutvalgets rapport og veien videre.

Det er tidligere sendt innkalling til medlemskommunene, men du kan også delta på møtet via denne lenken.