Skip to content

Kronikk i Stavanger Aftenblad: «Spelereglane blir endra, men naturinngrepa blir det ikkje»

«Nasjonale folkevalde fortel oss at det skal liggja meir att til lokalsamfunna som gir av naturressursane sine til realisering av rein energi. Kan me stole på at dei og held fast på at slik skal det vera til all tid?», spør ordfører i Sauda kommune (Sp), som også er LVK styremedlem for Rogaland, i et kronikkinnlegg i Stavanger Aftenblad onsdag 3. januar 2023.

Innlegget er rettet mot Inntektssystemutvalgets utredning, NOU 2022:10. Les hele innlegget her.

I høringsuttalelsen fra Naturressurskommunene og LVK til NOU 2022:10, Inntektssystemet for kommunene, ble det fremsatt kritikk mot utvalgets forslag på flere punkter. Høringsuttalelsen kan du lese her.