Særlige aktuelle kurs er:

Eiendomsskatt:

– Innføring av eiendomsskatt (i hele kommunen eller kun på verk og bruk)
– Taksering og omtaksering, hva må kommunen og nemndene være oppmerksom på
– Eiendomsskatt på kraftanlegg, kraftlinjer  og verk og bruk

Kommunenes rolle ved søknader om nye utbygginger:

– Kommunenes rettigheter ved ny vannkraftutbygging.
– Lovvalg – konsesjonsvilkår, utbyggingsavtaler og eiendomsskatt
– Kommunenes rettigheter ved bygging av kraftlinjer.
– Utbyggingsavtaler

Kommunenes rolle ved opprusting/utvidelse (O/U) av eksisterende kraftverk:

– Betydning for kommunene; økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Konsesjonskraft:

– Kommunenes rett til konsesjonskraft
– Pris og mengde Salg eller forvaltning?
– Kommunenes muligheter og begrensninger.

Revisjon av konsesjonsvilkår:

– Hvem fremsetter revisjonskrav?
– Når kan det kreves revisjon?
– Hva kan revideres?
– Prosess og saksbehandling

Småkraft:

– Utbyggingsavtaler
– Konsesjonsbehandling – søknad og saksbehandling
– Konsesjonsvilkår?
– Skatt, herunder eiendomsskatt

Forespørsler om kurs kan rettes på e-post til sekretariatet.