Administrasjon

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatsfunksjonen er lagt til advokatfirmaet Lund & Co DA.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, regionmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av Marte Enger og Inger Lund.

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i LVK er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Lund & Co er et spesialistfirma innen energirett, med tilhørende rettsområder, se nærmere om advokattjenester nedenfor. Også de øvrige advokatene i Lund & Co bistår organisasjonen og medlemskommunene ved behov.

Stein Erik Stinessen
Chirsti Erichsen Hurlen

Leder og nestleder

Torfinn Opheim ble valgt som leder av LVK på landsmøtet 2013. Han har tidligere vært ordfører i Sauda kommune, og har vært stortingsrepresentant i åtte år.

Nestleder er Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle kommune. Han ble valgt som nestleder i 2018.

Torfinn Opheim
Leder
Rogaland, Sauda
Jon Rolf Næss
Nestleder, Ordfører
Agder, Bykle