Administrasjon

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatsfunksjonen er lagt til advokatfirmaet Lund & Co DA.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, regionmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av Marte Enger og Line Kubon.

Line Kubon
Sekretariatet

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i LVK er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Lund & Co er et spesialistfirma innen energirett, med tilhørende rettsområder, se nærmere om advokattjenester nedenfor. Også de øvrige advokatene i Lund & Co bistår organisasjonen og medlemskommunene ved behov.

Stein Erik Stinessen
Chirsti Erichsen Hurlen
Emil Lund Meltvedt

Leder og nestleder

Jon Rolf Næss ble valgt som leder av LVK på landsmøtet 2022. Han har tidligere vært ordfører i Bykle kommune, og har sittet som nestleder i LVK.

Nestleder er Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset kommune. Hun ble også valgt som nestleder i 2022.

Jon Rolf Næss
Leder (AP)
Merete Myhre Moen
Nestleder i LVK og ordfører (SP)
Innlandet, Tynset