Forkortelsen LVK står for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, en organisasjon som ble stiftet i 1977 og som idag har omlag 160 medlemskommuner. Her finner du informasjon om organisasjonen, organisasjonens ledelse og styre mv.

Informasjon forbeholdt LVKs medlemmer er ikke synlig uten pålogging. Om du har epostadresse knyttet til en medlemskommune, bruk dette når du oppretter en bruker. Opplever du at du ikke mottar en bekreftelse på e-post, etter at du har opprettet en bruker så er det fint om du tar kontakt med sekretariatet.

Se video om vannkraft
Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.