Forkortelsen LVK står for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, en organisasjon som ble stiftet i 1977 og som idag har omlag 160 medlemskommuner. Her finner du informasjon om organisasjonen, organisasjonens ledelse og styre mv.

Informasjon forbeholdt LVKs medlemmer er ikke synlig uten pålogging. Om du har epostadresse knyttet til en medlemskommune, er det ditt brukernavn. Går du til login, vil du få tildelt passord på epost. Andre kan henvende seg til sekretariatet.