Merk at dette kurset er delt i 2, og går over tre dager totalt.

Del 1:  fysisk kurs i Oslo, 5.-6. september
Del 2: digitalt møte de 19. september

Vi minner om at kurset er forbeholdt ansatte og tillitsvalgte i LVKs medlemskommuner.