Merk at dette kurset er delt i 2, og går over tre dager totalt.

Del 1:  fysisk kurs i Oslo, 15.-16. juni
Del 2: digitalt møte de 28. juni

Meld deg på nå, før det er fullt.

Vi minner om at seminaret er forbeholdt ansatte og tillitsvalgte i LVKs medlemskommuner.